32001R2580

A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 2580/2001/EK RENDELETE

(2001. december 27.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

1. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett eszközök és bármilyen - akár elektronikus, akár digitális - formában lévő olyan jogi dokumentumok vagy okiratok, amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek között bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, kötvények, váltók és hitellevelek.

2. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne a vagyoni értékek volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is.

3. "Pénzügyi szolgáltatás": bármilyen pénzügyi jellegű szolgáltatás, ideértve minden biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatást, valamint minden banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást (a biztosítás kivételével), a következők szerint:

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

i. Közvetlen biztosítás (ideértve az együttbiztosítást):

A) életbiztosítás;

B) nem élet biztosítás;

ii. viszontbiztosítás és visszaengedményezés;

iii. biztosítási közvetítés, úgymint alkuszi és ügynöki tevékenység;

iv. biztosítást kiegészítő szolgáltatások, úgymint szaktanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatbecslési és kárrendezési szolgáltatások.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

v. Betétek és egyéb visszafizetendő vagyoni értékek gyűjtése;

vi. a kölcsön minden formája, többek között a fogyasztói hitel, a jelzáloghitel, a követelésvétel és a kereskedelmi ügyletek finanszírozása;

vii. pénzügyi lízing;

viii. minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, ideértve a hitelkártyát, a terhelési kártyát, az utazási csekket és a bankváltót is;

ix. garanciák és kötelezettségvállalások;

x. saját számlára vagy ügyfélszámlára akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül vagy más módon folytatott kereskedés a következőkkel:

A) pénzpiaci eszközök (többek között csekkek, váltók, letéti jegyek);

B) deviza;

C) származékos termékek, többek között határidős és opciós ügyletek;

D) váltásiárfolyam- és kamatlábeszközök, ideértve a swapügyleteket és a kamatláb-megállapodásokat;

E) átruházható értékpapírok;

F) egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek, ideértve a veretlen aranyat;

xi. bármilyen fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zártkörű) kibocsátásában való részvétel, ideértve jegyzést és az ügynökkénti elhelyezést, és az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását;

xii. pénzügynöki tevékenység;

xiii. vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, a kollektív befektetések kezelésének minden formája, nyugdíjalapok kezelése, értékpapír letéti őrzés, értékpapír letétkezelési és vagyonkezelési szolgáltatások;

xiv. vagyoni értékekre irányuló elszámolási és klíringszolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos termékeket és egyéb forgalomképes értékpapírokat;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére