Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31978D0685[1]

A Bizottság határozata (1978. július 26.) a járványos betegségek jegyzékének a 72/462/EGK irányelvvel összhangban való létrehozásáról

A Bizottság határozata

(1978. július 26.)

a járványos betegségek jegyzékének a 72/462/EGK irányelvvel összhangban való létrehozásáról

(78/685/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésének c) pontjára és 29. cikkére,

mivel szükség lehet arra, hogy egy állatszállítmány minden egyedét levágják és megsemmisítsék, amennyiben azok a Közösség területére érkezéskor valamely járványos betegség tüneteit vagy gyanúját mutatják, különösen olyan betegségek esetében, amelyek a Közösségben nem fordulnak elő, annak érdekében, hogy az emberek és állatok egészségét megőrizzék, és elkerüljék azokat a nagyon súlyos következményeket, amelyek egy ilyen betegségnek a Közösségen belüli megjelenéséből vagy elterjedéséből eredhetnek;

mivel az e határozatban előírt intézkedés összhangban van az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség területére való behozatalra bemutatott állatszállítmány minden egyedét levághatják és megsemmisíthetik, ha azok a Közösség területére érkezést követően a 72/462/EGK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett egészségügyi vizsgálat során az e határozat mellékletében felsorolt járványos betegségek valamelyikének tüneteit vagy gyanúját mutatják.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. július 26-án.

a Bizottság részéről

Finn Gundelach

alelnök

[1] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Sertés: | Ragadós száj- és körömfájás: a vírus minden típusa Klasszikus és afrikai sertéspestis Sertések hólyagos betegsége Fertőző sertésbénulás |

Szarvasmarhafélék: | Ragadós száj- és körömfájás: a vírus minden típusa Keleti marhavész |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978D0685 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978D0685&locale=hu

Tartalomjegyzék