Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

T/2600. számú törvényjavaslat indokolással - a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

2018. évi LXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

1. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket - a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. § szerinti meghosszabbítását kivéve - nem érinti."

2. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény "A lakás-előtakarékosság állami támogatása" alcím a következő 24/A. §-sal egészül ki:

"24/A. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi ... törvény hatályba lépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakáselőtakarékoskodót a 21. § szerinti állami támogatás nem illeti meg."

3. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)

"c) e törvény szerinti állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait."

4. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. §

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi . törvény hatályba lépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 21. §-a szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető."

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Fidesz-KDNP az otthonteremtést nemzeti ügynek tekinti, ami családtámogatási politikánk egyik fontos pillére. Célunk, hogy minden magyar családnak saját otthona legyen.

Az elmúlt években meghozott intézkedéseknek köszönhetően a magyar családok ma már jelentős állami támogatást vehetnek igénybe használt és új lakás vásárlása esetén. Ez segít a családoknak abban, hogy túlzott eladósodás nélkül jussanak saját otthonhoz. A 2015-ös bevezetés óta a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) több mint 90 ezer család számára biztosított támogatást, közel 250 milliárd forint értékben. A költségvetés idén közel 230, jövőre pedig több mint 240 milliárd forintot biztosít különböző konstrukciókban otthonteremtésre.

A lakástakarékpénztárakat több mint húsz éve támogatja az állam, azonban ez a megtakarítási forma nem szolgálja eredményesen az otthonteremtési célokat, miközben a szolgáltatók az állami támogatás egy részén is extraprofitot realizálnak. A lakástakarék program mára egy, az állam és az adófizetők számára költséges, de nem hatékony konstrukcióvá vált. Miközben az összes öngondoskodási megtakarításnak csak az egyharmadát teszi ki a lakástakarékban tartott összeg, addig az összes ilyen jellegű állami támogatás háromnegyede kerül évente a lakástakarék-pénztárakhoz.

A jellemzően kis összegű konstrukció miatt ráadásul alig épültek a megtakarításokból új lakások. Számos esetben pedig nem is közvetlen lakáscél valósult meg, hiszen a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény az elmúlt években időarányosan sokkal nagyobb mértékben tudott hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar családok saját otthonhoz jussanak.

Az állami támogatás nélkül ráadásul negatív lenne a lakástakarékpénztárak által a megtakarítóknak kínált hozam, annak ellenére, hogy a lakástakarékpénztárak a jelentős állami támogatásnak köszönhetően (idén több mint 70 milliárd forint lehet az állami támogatás mértéke) több tízmilliárdos profitra tettek szert az elmúlt években. 2010 óta a négy lakástakarékpénztári szolgáltató közel 60 milliárd forint extraprofitot realizált.

Annak érdekében, hogy az otthonteremtésre fordított költségvetési források minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra, a módosítás értelmében a hatályba lépést követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében nem jár már az állami támogatás. Az idáig megkötött szerződések esetében a megtakarításokat az állam továbbra is támogatja a futamidő végéig. Az eddig a lakástakarékokra fordított források a jövőben többek között a Családi Otthonteremtési Kedvezmény további bővítésének pénzügyi fedezetét biztosíthatják.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2., 4. §

A törvényjavaslat szerint a törvény hatályba lépését követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében, valamint a már korábban megkötött lakás-előtakarékossági szerződések meghosszabbítása estén a lakáselőtakarékoskodó állami támogatásra nem jogosult.

A már megkötött szerződéseket a módosítás nem érinti.

3. §

A módosítás arra tesz javaslatot, hogy a Kormány rendeletben szabályozza az állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékossághoz kapcsolódó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait.

5. §

Hatályba léptető rendelkezés.

Tartalomjegyzék