2018. évi LXIII. törvény

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról

1. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket - a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. § szerinti meghosszabbítását kivéve - nem érinti."

2. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény "A lakáselőtakarékosság állami támogatása" alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

"24/A. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót a 21. § szerinti állami támogatás nem illeti meg."

3. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)

"c) az e törvény szerinti állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait."

4. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása esetén a 21. § szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető."

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke