2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat

az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörömben, az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (19) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. § (16) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a Törvény hatálybalépéséről:

"(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának napján lép hatályba."

2. A Törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. július 12.

3. A Törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napja: 2021. július 12.

4. A fentiekre tekintettel, összhangban a Törvény 10. § (19) bekezdésével megállapítom, hogy a Törvény 181. §-a és 11. melléklete 2021. július 12-én, azaz kettőezerhuszonegy július tizenkettedikén lépett hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere