32014D0664[1]

2014/664/EU: A Tanács határozata ( 2014. szeptember 15. ) az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében elfogadandó álláspontról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. szeptember 15.)

az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében elfogadandó álláspontról

(2014/664/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2005. évi nemzetközi megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) hatálya 2014. december 31-én lejár, kivéve, ha a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa a megállapodás 47. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban úgy nem dönt, hogy meghosszabbítja a megállapodást.

(2) A Tanács 2013. november 19-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az Unió nevében kezdje meg az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló új nemzetközi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat.

(3) Az új megállapodásról jelenleg is folynak a tárgyalások a Nemzetközi Olívatanács keretében. Immár bizonyos, hogy az új megállapodás megkötésének 2014. december 31-i határidejét nem lehet betartani. Következésképpen az Uniónak érdekében áll annak biztosítása, hogy a jelenleg hatályos megállapodás meghosszabbításra kerüljön.

(4) A jelenleg hatályos megállapodás meghosszabbítása elkülönül az új megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásoktól. Az Uniónak ezért a jelenleg hatályos megállapodás egy évvel történő meghosszabbítását kell kérnie, és e meghosszabbítást - amennyiben az javaslatként a tagok tanácsa elé kerül - meg kell szavaznia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsában elfogadandó álláspont az, hogy kérni kell a jelenleg hatályos, az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló megállapodás egy évvel történő meghosszabbítását, és az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló, 2005. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítását - amennyiben az javaslatként a tagok tanácsa elé kerül - meg kell szavazni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI

(1) HL L 302., 2005.11.19., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0664 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0664&locale=hu