BK 156. szám

A hatóság vagy a hivatalos személy sérelmére elkövetett becsületsértés, illetőleg rágalmazás miatt indult eljárás jellege és feltétele[1]

Lábjegyzetek:

[1] A jogszabályi változások folytán tartalmilag meghaladott kollégiumi állásfoglalás. Lásd a Büntető Kollégium 2007. április 16-án nyilvánított BKv 2007.2 számú véleményét.