BH 1995.11.678 A szabálysértési eljárásban adott szakhatósági nyilatkozat bíróság általi felülvizsgálata kizárt [1957. évi IV. tv. 3. § (7) bek., 72. § (1) bek., Pp. 324. § (2) bek.].

A rendőrkapitányság az 1994. március 21-én kelt határozatával a K. K. által üzemeltetett 2 db pénznyerő automatát elkobozta, és egyben 10 000 Ft-tal bírságolta a nevezettet. Az indokolás szerint az Országos Mérésügyi Hivatal által adott szakhatósági nyilatkozat szerint mindkét gép egyértelműen pénznyerő automatának minősül. A működtetéshez pedig nem rendelkeztek engedéllyel.

A felperesek keresetükben arra hivatkoztak, hogy a bírságolást kiszabó határozatot megalapozó alperesi szakvélemény alakszerűtlen közigazgatási határozatnak minősül, ezért ennek hatályon kívül helyezését kérték.

Az alperes felügyelet a felperesek keresetlevelének idézés kibocsátása nélküli elutasítását kérte.

A Fővárosi Bíróság 1994. június 22-én kelt végzésével a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította. Az indokolás szerint az 1957. évi IV. törvény 72. §-ának (1) bekezdése az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatát teszi lehetővé. Az alperes viszont az ügyben érdemi határozatot nem hozott, a szakhatósági nyilatkozatot pedig az Országos Mérésügyi Hivatal tette. Az ügyben az érdemi határozatot a szabálysértés miatt eljáró rendőrkapitányság hozta, ennek bírósági felülvizsgálatát azonban a jogszabály nem teszi lehetővé. Ezért a Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasította.

A felperesek fellebbezésükben az elsőfokú bíróság végzésének a hatályon kívül helyezését kérték. A fellebbezéssel kapcsolatban előadták, hogy a 25/1991. (X. 16.) PM rendelet 13. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján vélelmezték, hogy az Országos Mérésügyi Hivatal által adott szakvéleményt az alperes magáénak ismeri el. Szükséges, hogy az alperes erre nézve nyilatkozzon érdemi tárgyaláson. Amennyiben a szakvéleményt nem ismerné el a magáénak, akkor kötelezze az alperest, hogy az 1991. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (4) bekezdése alapján terjessze elő döntését a 20/1994. szabálysértési határozatban foglalt gépek vonatkozásában.

Az alperes ellenkérelmében a fellebbezés elutasítását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!