BH 1984.3.126 A dolgozó prémiumra való jogosultságát nem érinti, ha a munkaviszonyát a kitűzött prémiumfeladat teljesítése után megszüntette. Ezzel ellentétesen a munkáltató prémiumszabályzata sem rendelkezhet [Mt. 44. §, Mt. V. 62. § (3) bek.].

A felperes sütőipari szakmunkásként állt az alperesi munkáltató alkalmazásában. Munkaviszonyát 1982. augusztus 9-én felmondással szüntette meg.

Az alperes nem fizette ki a felperes részére az 1982. év I. félévére járó minőségi prémiumot, ezért a felperes kérelemmel fordult a munkaügyi döntőbizottsághoz. A munkaügyi döntőbizottság azonban a kérelmet a határozatával elutasította. Az elutasítás indoka az volt, hogy felperes a minőségi prémiumfeltételek teljesítésének értékelésekor már nem állott a vállalattal munkaviszonyban, s a prémiumszabályzat szerint ilyen esetben prémium nem fizethető.

A felperes a munkaügyi döntőbizottság határozatának megváltoztatása és 2000 forint minőségi prémium megfizetése iránt keresettel fordult a munkaügyi bírósághoz. Előadta, hogy a vállalat 1982. évi I. félévi eredményéhez hozzájárult ugyanúgy, mint a többi volt munkatársa, akik átlagosan 2000 forint minőségi prémiumban részesültek.

Az alperes a prémiumszabályzatra hivatkozva a munkaügyi döntőbizottság határozatának helyben hagyását és a kereset elutasítását kérte.

A munkaügyi bíróság a felperes keresetét elutasította. Az ítélet indokolása szerint az alperes által a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 45 209/5/1979. számú irányelve alapján kiadott, a sütőipari termékek minőségének javításával kapcsolatos prémiumszabályzat szerint nem fizethető minőségi prémium annak a dolgozónak, aki az értékelés hónapjában felmondás alatt áll, illetőleg kilépett. Miután a felperes az értékeléskor felmondás alatt állt, a prémium nem illeti meg.

A munkaügyi bíróság jogerős ítélete ellen emelt törvényességi óvás alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére