31981L0957[1]

A Bizottság irányelve (1981. október 23.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő harmadik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1981. október 23.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő harmadik hozzáigazításáról

(81/957/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19., 20., és 21. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok listáját az egyes anyagokra vonatkozó osztályozási és címkézési eljárások adataival együtt (veszélyjelzés, a kockázatok jellege és biztonsági útmutatás);

mivel a veszélyes anyagok listájának felülvizsgálata azt mutatta, hogy e lista a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul, pontosabban módosítani kell egyes anyagok osztályozását és címkézését, tisztázni kell egyes megnevezéseket, egyéb anyagokat is fel kell venni a listára, és a listát további magyarázó megjegyzésekkel kell kiegészíteni;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet (a veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

1) No 015-012-00-1 | Foszfor-szeszkviszulfid Az alábbi szimbólumok helyébe: a következő szimbólumok lépnek: A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R11-22S7-16-24/25 |

2) A No 015-017-00-4 számmal azonosított anyag új azonosító száma No 015-018-00-4 |

| A francia nyelvű szövegben az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Phosphates de tritolyle (Phosphates de tricrésyle)(Mélanges contenant au maximum 1 % d'ortho-crésol estérifié). |

3) No 024-001-00-0 | Króm-trioxid Az R: 8-35 után a következővel egészül ki: -43 |

4) No 024-002-00-6 | Kálium-dikromát Az R: 36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

5) No 024-003-00-1 | Ammónium-dikromát Az R: 1-8-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

6) No 024-004-00-7 | Nátrium-dikromát Az R: 36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

7) No 024-006-00-8 | Kálium-kromát Az R: 36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

8) No 030-001-00-1 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Zinkpulver - Zinkstøv (ustabiliseret)Zinkpulver - Zinkstaub (nicht stabilisiert)Ψευδάργυρος σκόνη (πυροφόρος)Zinc powder - Zinc dust (pyrophoric)Zinc en poudre - Poussières de zinc (pyrophoryques)Zinco in polvere - (piroforica)Zinkpoeder - Zinkstof (pyrofoor) |

9) No 030-002-00-7 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Zinkpulver - Zinkstøv (stabiliseret)Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert)Ψευδάργυρος σκόνη (σταθεροποιημένος)Zinc powder - Zinc dustZinc en poudre - Poussières de zinc (stabilisées)Zinco in polvere - (stabilizzata)Zinkpoeder - Zinkstof (gestabiliseerd) |

10) No 048-001-00-5 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Cadmiumforbindelser, med undtagelse af cadmiumsulfid (CdS), cadmiumsulfoselenid (xCdS · yCdSe), og blandinger af cadmiumsulfid med zinksulfid (xCdS · yZnS), blandinger af cadmiumsulfid med kiviksølvsulfid (xCdS · yHgS) såvel som cadmiumforbindelser opført andetsteds i dette bilagCadmiumverbindungen, mit Ausnahme von Cadmiumsulfid (CdS), Cadmiumselenosulfid (xCdS · yCdSe) und Mischungen von Cadmium und Zinksulfid (xCdS · uZnS), Mischungen von Cadmium und Quecksilbersulfid (xCdS · yHgS), sowie der in dieser Anlage gesondert aufgeführten Cadmiumverbindungen'Ενώσεις καδμίου εξαιρέσει τού θειούχου καδμίου (CdS), τού θειοσεληνιούχου καδμίου (xCdS · yCdSe), τών μειγμάτων θειούχου καδμίου μέ θειούχο ψευδάργυρο (xCdS · yZnS), τών μειγμάτων θειούχου καδμίου μέ θειούχο ύδράργυρο (xCdS · yHgS), καί τών ενώσεων πού ρητώς κατονομάζονται στό παρόν παράρτημαCadmium compounds, with the exception of cadmium sulphide (CdS), cadmium sulphoselenide (xCdS · yCdSe), mixture of cadmium sulphide with zinc sulphide (xCdS · yZnS), mixture of cadmium sulphide with mercury sulphide (xCdS · yHgS), and those specified elsewhere in this AnnexComposés de cadmium à l'exclusion du sulfure (CdS), du sulfoséléniure (xCdS · yCdSe), du sulfure mixte cadmium-zinc (xCdS · yZnS), du sulfure mixte cadmium-mercure (xCdS · yHgS) et de ceux nommément désignés dans cette annexeComposti di cadmio, esclusi il sulfuro (CdS), il solfoseleniuro (xCdS · yCdSe), i solfuri misti di cadmio e zinco (xCdS · yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS · yHgS) e quelli espressamente indicati in questo allegatoCadmiumverbindingen met uitzondering van cadmiumsulfide (CdS), cadmiumsulfoselenide (xCdS · yCdSe) en mengsels van cadmiumsulfide met zinksulfide (xCdS · yZnS), mengsels van cadmiumsulfide met kwiksulfide (xCdS · yHgS), alsmede van in deze bijlage met name genoemde Cd-verbindingen |

11) No 080-002-00-6 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Uorganiske kviksølvforbindelser, undtagen kviksølv (II) sulfid (cinnober) samt sådanne naevnt andetsteds i dette bilagAnorganische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme von Quecksilber (II)sulfid (Zinnober) und der namentlich in dieser Anlage bezeichneten'Ανόργανες ενώσεις ύδραργύρου έκτός άπό τό θειούχο ύδράργυρο και τίς ένώσεις πού ρητώς κατονομάζονται στό παρόν παράρτημαInorgamic compounds of mercury with the exception of mercuric sulphide and those specified elsewhere in this AnnexComposés minéraux du mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexeComposti inorganici del mercurio, escluso il solfuro di mercurio (cinabro) e quelli espressamente indicati in questo allegatoAnorganische kwikverbindingen, met uitzondering van kwiksulfide en van de in deze bijlage met name genoemde |

12) No 080-004-0-7 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Organiske kviksølvforbindelser undtagen sådanne naevnt andetsteds i dette bilagOrganische Quecksilberverbindungen mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten'Οργανικές ενώσεις ύδραργύρου έκτός àπό αύτές πού ρητώς κατονομάζονται στό παρόν παράρτημαOrganic compounds of mercury with the exception of those specified elsewhere in this AnnexComposés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexeComposti organici del mercurio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegatoOrganische kwikverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde |

13) No 082-001-00-6 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Blyforbindelser, undtagen sådanne naevnt andetsteds i dette bilagBleiverbindungen mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten'Ενώσεις μολύβδου έκτός άπό αύτές πού ρητώς κατονομάζονται στό παρόν παράρτημαLead compounds with the exception of those specified elsewhere in this AnnexComposés du plomb à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexeComposti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegatoLoodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde |

14) No 601-007-00-7 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: HexanBlanding af isomere der indeholder mindre end 5 % n-HexanHexanIsomerengemisch mit höchstens 5 % n-Hexan'ΕξάνιοΜείγμα ίσομερών πού περιέχει λιγότερο άπό 5 % n-'ΕξάνιοHexaneMixture of isomers containing a maximum of 5 % n-HexaneHexaneMélange d'isomères contenant un maximum de 5 % n-HexaneEsanoMiscela di isomeri contenente un massimo di 5 % n-EsanoHexaanMengsel van isomeren bevattende een maximum van 5 % n-Hexaan |

15) No 603-026-00-1 | 1-klór-2,3-epoxipropán |

| A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R10-26/27/28-40S9-36/37/39-45 |

16) No 603-038-00-1 | Allil-2,3-epoxipropil-éter Az R: 20 után a következővel egészül ki: -43 |

17) No 603-039-00-7 | Butil-2,3-epoxipropil-éter Az R: 20 után a következővel egészül ki: -43 |

18) No 605-001-00-5 | Formaldehid...% Az R: 36/37 után a következővel egészül ki: -43 |

19) No 605-001-01-2 | Formaldehid...% Az R: 23/24/25 után a következővel egészül ki: -43 Az S: 2-28 után a következővel egészül ki: -26 |

20) No 607-032-00-X | Etilakrilát Az R: 11-20/22-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

21) No 607-033-00-5 | n-Butil-metakrilát Az R: 10-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

22) No 607-035-00-6 | Metil-metakrilát Az R: 11-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

23) No 607-062-00-3 | n-Butil-akrilát Az R: 10-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

24) No 607-106-00-1 | 8,9-dinorborn-5-én-2,3-dikarbonsav-anhidrid Az R: 22-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

25) No 607-113-00-X | Izobutil-metakrilát Az R: 10-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

26) No 607-115-00-0 | Izobutil-akrilát Az R: 10-20/21-38 után a következővel egészül ki: -43 |

27) No 607-117-00-1 | 2,3-Epoxipropil-akrilát Az R: 23/24/25-34 után a következővel egészül ki: -43 |

28) No 607-120-00-8 | 2,2'-Oxidietil-diakrilát Az R: 24-36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

29) No 607-121-00-3 | 8,9,10-Trinorborn-2-il-akrilát Az R: 21-38 után a következővel egészül ki: -43 |

30) No 607-123-00-4 | 2,3-Epoxipropil-metakrilát Az R: 20/21/22-36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

31) No 607-124-00-X | 2-Hidroxietil-metakrilát Az R: 36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

32) No 607-126-00-0 | Trietilén-glikol-diakrilát Az R: 36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

33) No 607-127-00-6 | 2-Dietil-aminoetil-metakrilát Az R: 20-36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

34) No 607-128-00-1 | 2-terc-Butil-aminoetil-metakrilát Az R: 36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

35) No 607-132-00-3 | 2-Dimetil-aminoetil-metakrilát Az R: 21/22-36/38 után a következővel egészül ki: -43 |

36) No 608-010-00-2 | Metakrilonitril Az R: 11-23/24/25 után a következővel egészül ki: -43 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

37) No 612-006-00-6 | 1,2-Diamino-etán Az alábbi szimbólum helyébe: a következő szimbólum lép: |

| A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R10-21/22-34-43S9-26-36/37/39 |

38) No 612-028-00-6 | Feniléndiamin Az R: 23/24/25 után a következővel egészül ki: -43 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

39) No 612-050-00-6 | Ciklohexilamin Az alábbi szimbólum helyébe: a következő szimbólum lép: A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R10-21/22-34S36/37/39 |

+++++ TIFF +++++

40) No 615-005-00-9 | Az anyag megnevezése és osztályozása helyébe a következők lépnek: |

+++++ TIFF +++++

| Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (1)Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (2)Diplenylmethan-2,2'-diisocyanat (3)Blanding af (1), (2) og (3)Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (1)Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (2)Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat (3)Mischungen von (1), (2) und (3)4,4'-Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (1)2,4'-Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (2)2,2'-Διισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο (3)Μείγμα τών (1), (2) καί (3)Diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate (1)Diphenylmethane-2,4'-di-isocyanate (2)Diphenylmethane-2,2'-di-isocyanate (3)Mixture of (1), (2) and (3)4,4'-Diisocyanate de diphénylméthane (1)2,4'-Diisocyanate de diphénylméthane (2)2,2'-Diisocyanate de diphénylméthane (3)Mélange de (1), (2) et (3)Difenilmetan-4,4'-diisocianato (MDI) (1)Difenilmetan-2,4'-diisocianato (MDI) (2)Difenilmetan-2,2'-diisocianato (MDI) (3)Miscele di (1), (2) e (3)Difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (MDI) (1)Difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) (2)Difenylmethaan-2,2'-diisocyanaat (MDI) (3)Mengsel van (1), (2) en (3) |

+++++ TIFF +++++

41) No 615-006-00-4 | Az anyag megnevezése és osztályozása helyébe a következők lépnek: |

+++++ TIFF +++++

| 2,4-Diisocyanatotoluen (1)2,6-Diisocyanatotuluen (2)Blanding af (1) og (2)2,4-Diisocyanat-toluol (1)2,6-Diisocyanat-toluol (2)Mischungen von (1) und (2)2,4 Διισοκυανοτολουόλιο (1)2,6 Διισοκυανοτολουόλιο (2)Μείγμα τών (1) καί (2)Toluene-2,4-di-isocyanate (1)Toluene-2,6-di-isocyanate (2)Mixtures of (1) and (2)2,4-Diisocyanate de totuylène (1)2,6-Diisocyanate de totuylène (2)Mélanges de (1) et (2)2,4-Toluen-diisocianato (1)2,6-Toluen-diisocianato (2)Miscele di (1) e (2)Tolueen-2,4-diisocyanaat (1)Tolueen-2,6-diisocyanaat (2)Mengsel van (1) en (2) |

42) No 051-003-00-9 | A dán nyelvű szövegben az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Antimonforbindelser med undtagelse af antimontrisulfid (Sb2S3),antimonpentasulfid (Sb2S5), antimontrioxid (Sb2O3), antimontetraoxid (Sb2O4), antimonpentoxid (Sb2O5), samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag |

43) No 603-037-00-6 | Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: Cellulose nitrat (nitrocellulose) indeholdende mere end 12,6 % NitrogenNitrozellulose mit mehr als 12,6 % StickstoffΝιτροκυτταρίνη περιέχουσα άζωτο άνω τού 12,6 %Cellulose nitrate (Nitrocellulose) containing more than 12,6 % nitrogenNitrate de cellulose (Nitrocellulose) contenant plus de 12,6 % d'azoteNitrocellulosa contenente piu del 12,6 % d'azotoNitrocellulosen met meer dan 12,6 % stikstof |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

44) No 603-014-00-0 | 2-Butoxietanol (etilén-glikol-monobutil-éter) Az alábbi szimbólum helyébe: a következő szimbólum lép: A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R20/21/22-37S24/25 |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

45) No 603-013-005 | 2-Izopropoxi-etanol (etilén-glikol-monoizopropil-éter) Az alábbi szimbólum helyébe: a következő szimbólum lép: A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R20/21-36S24/25 |

+++++ TIFF +++++

46) No 603-011-00-4 | 2-Metoxi-etanol (etilén-glikol-éter) Az alábbi szimbólum helyébe: |

+++++ TIFF +++++

| a következő szimbólum lép: A különleges kockázatokra utaló tájékoztatás és a biztonsági útmutatások helyébe a következők lépnek: R10-20/21/22-37S24/25 |

47) No 607-071-00-2 | Etil-metakrilát az R: 11-36/37/38 után a következővel egészül ki: -43 |

2. Az I. melléklet (A veszélyes anyagok listája) az ezen irányelv mellékletében feltüntetett anyagokkal egészül ki.

2. cikk

A tagállamok 1982. december 31-e előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1983. július 1-jétől alkalmazzák.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1981. október 23-án.

a Bizottság részéről

Karl-Heinz Narjes

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31981L0957 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31981L0957&locale=hu