Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31989L0398[1]

A Tanács irányelve (1989. május 3.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1989. május 3.)

a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(89/398/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

együttműködve az Európai Parlamenttel ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a legutóbb a 85/7/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. december 21-i 77/94/EGK tanácsi irányelvet ( 5 ) számos alkalommal módosították; mivel az egyértelműség érdekében az újabb módosítások alkalmával az említett irányelvet célszerű újrafogalmazni;

mivel a 77/94/EGK irányelv célszerűségét igazolta az a tény, hogy a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozták azok szabad mozgását, egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthettek és így közvetlen hatással lehettek a közös piac létrehozására és működésére;

mivel a kezdeti szakaszban a nemzeti jogszabályok közelítése feltételezte egy közös fogalommeghatározás létrehozását, azon intézkedéseknek a meghatározását, amelyek megvédhetik a fogyasztót az e termékek természetét érintő csalástól és azon szabályok elfogadását, amelyeknek a kérdéses termékek címkézésének meg kell felelnie;

mivel az ezen irányelv alá tartozó termékek olyan élelmiszerek, amelyek összetétele és elkészítése különleges előkészítést igényel annak érdekében, hogy megfeleljenek azon különleges táplálkozási követelményeknek, amelyeket az olyan fogyasztók támasztanak, akiknek ezeket elsősorban szánják; mivel ezért szükséges lehet az élelmiszerekre vonatkozó általános vagy különös rendelkezések esetén eltérések megállapítása annak érdekében, hogy elérjék a különleges táplálkozási célokat;

mivel a különös rendelkezések alá tartozó különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereket ugyan hatékonyan lehet ellenőrizni a minden élelmiszerfajta ellenőrzésére vonatkozó általános szabályok alapján, azonban olyan élelmiszerek esetében ez nincs mindig így, amelyekre vonatkozóan ilyen különös rendelkezések nem léteznek;

mivel az utóbbi esetben az ellenőrző hatóságok számára rendelkezésre álló eszközök bizonyos esetekben nem teszik lehetővé annak ellenőrzését, hogy egy élelmiszer valóban rendelkezik-e azon különleges táplálkozási tulajdonságokkal, amelyeket neki tulajdonítanak; mivel ezért szükséges annak biztosítása, hogy szükség esetén a szóban forgó élelmiszer forgalomba hozataláért felelős személy segítse az ellenőrző hatóságokat tevékenységük lefolytatásában;

mivel az adalékanyagokra vonatkozó közösségi szabályozás fejlettségének jelenlegi állapota azt jelzi, hogy ezen irányelv keretében nem lehet olyan rendelkezéseket elfogadni, amelyek a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekben felhasznált adalékanyagokra vonatkoznak, ha nem tartoznak az I. mellékletben említett csoportok valamelyikéhez; mivel ezért ezt a kérdést minél hamarabb felül kell vizsgálni;

mivel a közösségi szabályozás alapelveit végrehajtó egyedi irányelvek kidolgozásánál és azok módosításánál technikai jellegű végrehajtó intézkedésekről van szó; mivel ezek elfogadását célszerű a Bizottságra bízni, annak érdekében, hogy az eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá váljon;

mivel minden olyan esetben, amikor a Tanács az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozás végrehajtására hatalmazza fel a Bizottságot, ki kell dolgozni egy eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a 69/414/EGK határozattal ( 6 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretein belül;

mivel az ezen irányelv nem érinti azon határidőket, amelyeken belül a tagállamoknak meg kell felelniük a 77/94/EGK irányelvnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozik.

(2)

a) A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyeket különleges összetételüknél vagy gyártási eljárásuknál fogva egyértelműen meg lehet különböztetni a normál fogyasztásra szánt élelmiszerektől, amelyek alkalmasak megjelölt táplálkozási céljaik elérésére, és amelyeket erre való alkalmasságuk megjelölésével hoznak forgalomba.

b) A különleges táplálkozási céloknak meg kell felelniük a következő fogyasztói csoportok különleges táplálkozási követelményeinek:

i. olyan meghatározott személyek csoportja, amelyek emésztése vagy anyagcseréje a normálistól eltér; vagy

ii. olyan meghatározott személyek csoportja, amelyek különleges fiziológiai állapotban vannak, és amelyek ezért az élelmiszerekben meglévő bizonyos anyagok ellenőrzött fogyasztásával képesek javítani állapotukon; vagy

iii. egészséges gyermekek vagy csecsemők.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában meghatározott termékeket meg lehet jelölni a "diétás" jelzővel.

(2) A normál fogyasztásra szánt élelmiszerek címkézése, kiszerelése és reklámozása esetén tilos:

a) a "diétás" jelző használata önmagában vagy egyéb szavakkal való összetételben az ezen élelmiszerek megjelölésére;

b) minden egyéb olyan jelölés vagy kiszerelés, amelyek azt a benyomást keltik, hogy az 1. cikkben említett termékekről van szó.

(3) Ugyanakkor, a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadandó rendelkezésekkel összhangban, lehetséges az ilyen alkalmasságot megjelölni azon normál fogyasztásra szánt élelmiszerek esetén, amelyek alkalmasak különleges táplálkozási célokra.

A fent említett rendelkezések megállapíthatják az ezen alkalmasság jelölésére vonatkozó rendelkezéseket.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek természetének vagy összetételének olyannak kell lennie, hogy alkalmasak legyenek a célzott különleges táplálkozási felhasználásra.

(2) Az 1. cikkben említett termékeknek szintén meg kell felelniük bármely olyan kötelező rendelkezésnek, amely normál fogyasztásra szánt élelmiszerre vonatkozik, kivéve azon változtatások tekintetében, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy megfeleljenek az 1. cikkben szereplő meghatározásoknak.

4. cikk

(1) Az I. mellékletben szereplő, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportjaira vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben határozzák meg.

Az ilyen egyedi irányelvek főleg a következő területeket foglalják magukban:

a) a termékek természetének vagy összetételének alapvető követelményei;

b) a nyersanyagok minőségére vonatkozó rendelkezések;

c) a higiéniai követelmények;

d) a 3. cikk (2) bekezdésének értelmében megengedhető változtatások;

e) az adalékanyagok listája;

f) a címkézésre, a kiszerelésre és a reklámozásra vonatkozó rendelkezések;

g) a mintavételi eljárások és vizsgálati módszerek, amelyek szükségesek a termék egyedi irányelvek követelményeinek való megfelelés ellenőrzéséhez.

Ezen egyedi irányelveket:

- az e) pont esetén a Tanács által, a 100a. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően,

- a többi pont esetében a 13. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

Azokat a rendelkezéseket, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre, a 74/234/EGK irányelvben ( 7 ) létrehozott Élelmiszerügyi Tudományos Bizottsággal történt konzultáció után kell elfogadni.

(1a) A különleges táplálkozási célokra szánt és a tudományos és technológiai fejlődésből származó élelmiszerek gyors forgalomba hozatala érdekében a Bizottság - az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően és a 13. cikkben megállapított eljárással összhangban - két évre engedélyezheti azon élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek összetételüket tekintve nem felelnek meg az I. mellékletben említett egyedi irányelveknek.

Szükség esetén a Bizottság az engedélyező határozatát az összetétel megváltozására vonatkozó címkézési szabályokkal egészítheti ki.

(2) A 13. cikkben szabályozott eljárással összhangban kell elfogadni az olyan különleges táplálkozási célokat szolgáló anyagok listáját, mint amilyenek a vitaminok, az ásványi sók, az aminosavak és az egyéb anyagok, amelyeket különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez kívánnak hozzáadni, ugyancsak így kell elfogadni a rájuk vonatkozó tisztasági követelményeket és adott esetben a felhasználásukra vonatkozó feltételeket.

4a. cikk

A 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően olyan szabályokat kell elfogadni az 1. cikkben szereplő termékek megnevezésére használható kifejezések alkalmazására, amelyek

- a nátrium- vagy a sótartalom (nátrium-klorid, konyhasó) csökkentését vagy hiányát,

- a gluténmentességet

jelölik.

4b. cikk

2002. július 8-a előtt a Bizottság, az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, hogy kívánatos-e különleges rendelkezéseket hozni a szénhidrátanyagcsere-elégtelenségben (diabetes) szenvedő személyek számára készült élelmiszerek tekintetében.

E jelentés következtetései alapján a Bizottság a 13. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kidolgozza a vonatkozó különleges rendelkezéseket, vagy a Szerződés 95. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően megfelelő javaslatokat tesz ezen irányelv módosítására.

5. cikk

A 13. cikkben szabályozott eljárással összhangban kell elfogadni azon feltételeket, amelyek alapján a címkézés, a kiszerelés vagy a reklámozás során utalni lehet a diétára vagy azon személyek csoportjára, amelyeknek az 1. cikkben említett termékeket szánják.

6. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek címkézése és az alkalmazott címkézési módszer, a kiszerelés és a reklámozás nem tulajdoníthat az ilyen termékeknek emberi betegséget megelőző, kezelő, vagy gyógyító jellegű tulajdonságokat vagy nem utalhat ilyen tulajdonságokra.

Kivételes és világosan meghatározott esetekben az első albekezdéstől való eltéréseket a 13. cikkben szabályozott eljárással összhangban lehet elfogadni. Az eltéréseket az eljárás befejezéséig fenn lehet tartani.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza olyan hasznos információ vagy ajánlás terjesztését, amely kizárólag orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettségű személyeknek szól.

7. cikk

(1) A legutóbb a 89/395/EGK irányelvvel ( 8 ) módosított, a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) vonatkozik az 1. cikkben meghatározott termékekre, az alábbiakban megállapított feltételek mellett.

(2) A termék kereskedelmi megnevezését kísérnie kell különleges táplálkozási jellemzői feltüntetésének; ugyanakkor az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett termékek esetén e jelzést a rendeltetési célra történő utalás helyettesíti.

(3) Az olyan termékek címkézésének, amelyekre a 4. cikkel összhangban nem fogadtak el egyedi irányelvet, szintén tartalmaznia kell a következőket:

a) a termék mennyiségi és minőségi összetételének pontos elemei, vagy azon különleges gyártási eljárás, amely a terméknek a különleges táplálkozási jellemzőit tartalmazza;

b) a termék energiaértéke kilojoule-ban vagy kilokalóriában kifejezve, szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalma a forgalomba hozott termék 100 grammjára vagy 100 milliliterére vonatkozóan, illetve, ha adott mennyiség elfogyasztása javasolt, akkor a javasolt mennyiségre.

Amennyiben azonban a forgalomba hozott termék 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó energiatartalma kevesebb, mint 50 kilojoule (12 kilokalória), ezen adatokat helyettesíteni lehet a következő kifejezésekkel: "az energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal) 100 gramm termékben", vagy "az energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal) 100 milliliter termékben".

(4) Azon termékek esetében, amelyekre egyedi irányelvet fogadtak el, a különös címkézési szabályokat az adott irányelvben határozzák meg.

8. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékeket a kiskereskedelemben csak olyan előre csomagolt formában adhatják el, amely csomagolás a terméket teljes egészében befedi.

(2) A tagállamok ugyanakkor e rendelkezésektől történő eltéréseket engedélyezhetnek a kiskereskedelem céljaira, feltéve hogy a terméket eladásakor a 7. cikkben meghatározott jelzések kísérik.

9. cikk

Azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzésének engedélyezésére, amelyek nem tartoznak az I. mellékletben felsorolt csoportok egyikéhez sem, a következő különleges rendelkezések vonatkoznak:

(1) Amikor egy terméket a fent említett módon először hoznak forgalomba, a gyártó vagy, amennyiben a termék harmadik országból származik, az importőr értesíti annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a terméket forgalmazza, oly módon, hogy elküld egy példányt a termék címkéjéből.

(2) Amennyiben ugyanazt a terméket később forgalomba hozzák egy másik tagállamban, a gyártó vagy adott esetben az importőr értesíti annak a tagállamnak az illetékes hatóságát ugyanezen információról, ugyanakkor jelzi ezt az első értesítés címzettjének.

(3) Szükség esetén az illetékes hatóságot felhatalmazzák, hogy megkövetelje a gyártótól vagy az importőrtől, hogy nyújtsa be azokat a tudományos eredményeket és adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a termék megfelel az 1. cikk (2) bekezdésének, illetve azon információt, amelyet a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tartalmaz. Amennyiben ezen információt egy bárhol elérhető kiadvány tartalmazza, elegendő erre a kiadványra hivatkozni.

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk szerinti illetékes hatóságok kilétéről, és közölnek minden egyéb hasznos információt.

A Bizottság ezeket az információkat közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

E bekezdés végrehajtásának részletes szabályait a 13. cikkben szabályozott eljárással összhangban lehet elfogadni.

(5) 2002. július 8-a előtt és azután háromévente a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e cikk rendelkezéseinek a végrehajtásáról.

10. cikk

(1) A tagállamok nem tiltják be vagy nem korlátozzák azon, az 1. cikkben meghatározott termékek kereskedelmét összetételükkel, gyártási előírásaikkal, kiszerelésükkel vagy címkézésükkel kapcsolatos indokok miatt, amelyek megfelelnek az ezen irányelvnek vagy adott esetben az ezen irányelv végrehajtására elfogadott irányelveknek.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyeket az ezen irányelv végrehajtására elfogadott irányelvek hiánya esetén kell alkalmazni.

11. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam megfelelő indokok alapján azt állapítja meg, hogy egy bizonyos táplálkozási célra szánt élelmiszer, amely nem tartozik az I. mellékletben meghatározott csoportok egyikéhez sem, nem felel meg az 1. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak vagy veszélyezteti az emberi egészséget, bár szabadon mozog egy vagy több tagállamban, az a tagállam időlegesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja az adott termék forgalmazását a területén. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által említett körülményeket, az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretein belül konzultál a tagállamokkal, késedelem nélkül véleményt alkot és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy a nemzeti intézkedést el kell törölni vagy módosítani kell, a megfelelő intézkedések elfogadása érdekében megindítja a 13. cikkben szabályozott eljárást.

12. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam az egyik egyedi irányelv elfogadása után új információ vagy a meglévő információ újraértékelése eredményeképpen megalapozottan úgy véli, hogy egy különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszer veszélyes az emberi egészségre, bár megfelel a szóban forgó egyedi irányelvnek, az adott tagállam ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a kérdéses rendelkezések alkalmazását saját területén. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által említett indokokat, konzultál a tagállamokkal az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretein belül, késedelem nélkül véleményt alkot és megteszi a megfelelő lépéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy az (1) bekezdésben említett problémák és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében ezen irányelv vagy az egyedi irányelvek módosítása szükséges, e módosítások elfogadása céljából kezdeményezi a 13. cikkben szabályozott eljárás megindítását. Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket a módosítások elfogadásáig fenntarthatja.

13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 10 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 11 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

A 77/94/EGK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre vonatkozó hivatkozásokat az ezen irányelvre vonatkozó hivatkozásként kell tekinteni és a II. mellékletben megadott megfelelési táblázattal összhangban kell olvasni.

15. cikk

(1) A tagállamok a következőképpen módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket:

- legkésőbb 1990. május 16-ig engedélyezik az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1991. május 16-tól megtiltják az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek a 4. cikkben említett irányelvek hiányában a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek bizonyos csoportjaira vonatkoznak.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

- Azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportjai, amelyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben határozzák meg: ( 12 )

1. az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

2. a csecsemők és a kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek

3. a testtömegcsökkentésre szolgáló alacsony energiatartalmú és csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

4. a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

5. az intenzív izomterhelés igényeinek megfelelő élelmiszerek, elsősorban sportolók számára,

- Azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportjai, amelyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvben ( 13 ) határozzák meg a 4b. cikkben leírt eljárás eredményétől függően:

6. a szénhidrátanyagcsere-elégtelenségben (diabetes) szenvedő személyeknek szánt élelmiszerek.

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

77/94/EGK irányelvEzen irányelv
1. cikk (1) bekezdése1. cikk (1) bekezdése
1. cikk (2) bekezdése2. cikk (2) bekezdése
1. cikk (3) bekezdése
2. cikk (1) bekezdése3. cikk (1) bekezdése
2. cikk (2) bekezdés első albekezdése2. cikk (1) bekezdése
2. cikk (2) bekezdés második albekezdése
2. cikk (3) bekezdése2. cikk (2) bekezdése
2. cikk (4) bekezdése2. cikk (3) bekezdése
3. cikk3. cikk (2) bekezdése
4. cikk
4. cikk (1) bekezdése6. cikk (1) bekezdése
4. cikk (2) bekezdése5. cikk
4. cikk (3) bekezdése6. cikk (2) bekezdése
5. cikk (1) bekezdése7. cikk (1) bekezdése
5. cikk (2) bekezdés a) pontja7. cikk (2) bekezdése
5. cikk (2) bekezdés b) és c) pontja7. cikk (3) bekezdés a) és b) pontja
5. cikk (2) bekezdés d) pontja
5. cikk (2) bekezdés e) pontja7. cikk (4) bekezdése
5. cikk (3) bekezdése
6. cikk8. cikk
9. cikk
7. cikk (1) bekezdése10. cikk (1) bekezdése
10. cikk (2) bekezdése
7. cikk (2) bekezdése
8. cikk
11. cikk
12. cikk
9. cikk13. cikk
10. cikk
11. cikk
14. cikk
12. cikk15. cikk
13. cikk16. cikk
I. melléklet

( 1 ) HL C 124., 1986.5.23., 7. o. és HL C 161., 1987.6.19., 12. o.

( 2 ) HL C 99., 1987.4.13., 54. o. és HL C 120., 1989.5.16.

( 3 ) HL C 328., 1986.12.22., 9. o.

( 4 ) HL L 2., 1985.1.3., 22. o.

( 5 ) HL L 26., 1977.1.31., 55. o.

( 6 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 7 ) HL L 136., 1974.5.20., 1. o.

( 8 ) HL L 186., 1989.6.30., 17. o.

( 9 ) HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

( 10 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 11 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 12 ) Magától értetődően ez a rendelkezés nem érinti azokat a termékeket, amelyek az irányelv elfogadásakor már forgalomban vannak.

( 13 ) Magától értetődően ez a rendelkezés nem érinti azokat a termékeket, amelyek az irányelv elfogadásakor már forgalomban vannak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0398 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0398&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0398-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0398-20031120&locale=hu

Tartalomjegyzék