31993R3199[1]

A Bizottság 3199/93/EK rendelete (1993. november 22.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

A BIZOTTSÁG 3199/93/EK RENDELETE

(1993. november 22.)

a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza azon denaturáló szereket, amelyeket az egyes tagállamok a 92/83/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése a) pontjával összhangban az alkohol teljes denaturálására alkalmaznak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az alkohol teljes denaturálásának céljára engedélyezett termékek a Chemical Abstracts Service (CAS) szerinti nyilvántartási számukkal.

Aceton

CAS-szám: 67-64-1

Denatónium-benzoát

CAS-szám: 3734-33-6

Etanol

CAS-szám: 64-17-5

Etil-tercier-butil-éter

CAS-szám: 637-92-3

Fluoreszcein

CAS-szám: 2321-07-5

Benzin (az ólommentes benzin is)

CAS-szám: 86290-81-5

Izopropil-alkohol

CAS-szám: 67-63-0

Kerozin

CAS-szám: 8008-20-6

Lámpaolaj

CAS-szám: 64742-47-8 és 64742-48-9

Metanol

CAS-szám: 67-56-1

Metil-etil-keton (2-butanon)

CAS-szám: 78-93-3

Metil-izobutil-keton

CAS-szám: 108-10-1

Metilénkék (52015)

CAS-szám: 61-73-4

Lakkbenzin

CAS-szám: 8030-30-6

Terpentinolaj

CAS-szám: 8006-64-2

Technikai benzin

CAS-szám: 92045-57-3

Az e mellékletben használt "abszolút etanol" kifejezés jelentése megegyezik az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója által használt "abszolút alkohol" kifejezés jelentésével.

A könnyű felismerhetőség érdekében a tagállamokban a denaturált alkoholhoz bármilyen, jellegzetes színű festékanyag is hozzáadható.

I. Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás Belgiumban, Bulgáriában, Dániában, Németországban, Észtországban, Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Magyarországon, Máltán, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában és Finnországban:

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

- 1,0 liter izopropil-alkohol,

- 1,0 liter metil-etil-keton,

- 1,0 gramm denatónium-benzoát.

II. Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazandó közös denaturálási eljárás fokozott koncentrációval az alábbi tagállamokban:

a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

- 3,0 liter izopropil-alkohol,

- 3,0 liter metil-etil-keton,

- 1,0 gramm denatónium-benzoát.

Horvátország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

Legalább:

- 1,0 liter izopropil-alkohol,

- 1,0 liter metil-etil-keton,

- 1,0 gramm denatónium-benzoát.

Svédország

Az abszolút etanol egy hektoliterjére:

- 1,0 liter izopropil-alkohol,

- 2,0 liter metil-etil-keton,

- 1,0 gramm denatónium-benzoát.

III. Az alkohol teljes denaturálásához alkalmazott egyéb denaturálási eljárások egyes tagállamokban:

Az abszolút etanol egy hektoliterjére az alábbi képletek bármelyike:

Cseh Köztársaság

1. 0,4 liter lakkbenzin,

0,2 liter kerozin,

0,1 liter technikai benzin.

2. 3,0 liter etil-terc-butil-éter,

1,0 liter izopropil-alkohol,

1,0 liter ólommentes benzin,

10 milligramm fluoreszcein.

Görögország

Csak a legalább 93 és legfeljebb 96 térfogatszázalék alkoholtartalmú gyenge minőségű alkohol (lepárlási maradvány) denaturálható.

A 93 térfogat-százalékos hidratált alkoholhoz hektoliterenként a következő anyagokat adják hozzá:

- 2,0 liter metanol,

- 1,0 liter terpentinolaj,

- 0,50 liter lámpaolaj,

- 0,40 gramm metilénkék.

20 °C-os hőmérsékleten a változatlan állapotú végterméknek 93 térfogatszázalékot kell elérnie.

Finnország - 2018.12.31-ig engedélyezett

Az abszolút etanol egy hektoliterjére az alábbi képletek bármelyike:

1. 2,0 liter metil-etil-keton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.

2. 2,0 liter aceton,

3,0 liter metil-izobutil-keton.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3199 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3199&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3199-20171207 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3199-20171207&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére