Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

50775/1945. IpM rendelet

Nagy-Budapest területén dolgozó összes fizikai és szellemi munkás bérrendezése tárgyában

Jelen rendelet kihirdetésétől számított nyolc napon belül Nagy-Budapest területén dolgozó összes fizikai és szellemi munkások bérének (fizetésének) helyes és időszerü megállapítása végett ugy a munkáltatók, mint a munkavállalók érdekképviseletei Gyáriparosok Országos Szövetsége és ennek szakosztályai, szakszervezetek, ipartestületek, stb.) paritásos munkabérmegállapitó bizottságokat kötelesek kiküldeni.

1. §

Ezek a bizottságok iparágak, a kézművesiparban pedig foglalkozási ágak szerint (vas-, fa-, textil-, építőipari, vegyészeti munkások stb.) alakitandók meg.

2. §

A bizottságok sürgősen letárgyalandó kollektív (tarifális) szerződés keretén belül állapítják meg az egyes szakmában a munkaidőt a túlóráért, az éjjeli munkáért, vasár- és ünnepnapi munkáért járó külön díjazásokat, végezetül az egyéb szociális természetű szolgáltatásokat.

3. §

A kollektív szerződést tárgyaló bizottság első ülésén elnököt kell választani. Elnök az iparágon kivül álló, de a közgazdasági életben helyet foglaló egyén lehet. Amennyiben az érdekelt felek az elnök személyében megállapodni nem tudnának, ebben az esetben kérésükre elnököt az iparügyi miniszter nevez ki.

4. §

Nagy-Budapest kivételével az ország egyéb területén e kérdésben külön rendelettel fogok intézkedni.

5. §

A bérek megváltoztatását bármelyik érdekelt fél kérheti, ebben az esetben az említett bizottságok újból összeülnek a bérek (fizetések) megállapítása céljából.

6. §

Amennyiben az érdekképviseletek valamely iparágra vagy szakmára vonatkozólag kollektív (tarifális) bérrendszer keretében megállapodni nem tudnának, vagy nem tudnának megállapodni a szociális szolgáltatások tekintetében, ugy ezekben a vitás kérdésekben az általam külön rendelettel életrehivandó Országos Munkabérmegállapitó Bizottság fog dönteni. Döntése végleges.

7. §

Az érdekképviseletek a munkabérek és szociális szolgáltatmányok tekintetében jelen rendeletem kihirdetésétől számított 15 napon belül kötelesek meghozni határozataikat. Amennyiben megegyezés nem jönne létre ezen időn belül, a nemleges határozat kimondását követő 24 órán belül tartoznak erről a felállítandó Országos Munkabérmegállapitó Bizottsághoz jelentést tenni.

8. §

Jelen rendeletem a kihirdetés napján lép életbe.

Debrecen, 1945. évi március hó 13-án.

Takács Ferenc s. k.,

iparügyi miniszter