Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

52890/1945. IpM rendelet

a bányászatban foglalkoztatott bányamunkások és egyéb munkavállalók csoportjai munkabérének ideiglenes megállapítása tárgyában

1. §

A bányatörvény hatálya alá eső bányaüzemekben foglalkoztatott bányamunkások munkabérének megállapítására valamennyi munkáscsoportra vonatkoztatva egyelőre alapul az az átlagos nyerskereseti összeg szolgál, melyet a bányamű 1944. október hóra fizetni tartozott.

2. §

Az 1. §-ban megállapított nyerskereseti összeghez, mint alaphoz 180 (Egyszáznyolcvan) százalékos pótlék számítandó 1945. évi április hó 1.-től kezdődő érvénnyel.

Az ekként felemelt munkabér adja a legkisebb átlagos munkabért. Az egyénenként fizetendő legkisebb munkabér kevesebb, mint az átlagbér 80%-a nem lehet, feltéve, hogy az egyén teljesítménye eléri az illető bányaüzem előző évi átlagteljesítményének 80%-át. Ez a fizetés akkor is kiadandó, ha az állagteljesítmény a munkavállalón kívül eső oknál fogva nem éri el az előző évi teljesítmény 80%-át.

Az elért munkabér azonban nem lehet nagyobb, mint az 1. §-ban megállapított kiindulási alap 220 (kettőszázhusz) százaléka (legnagyobb munkabér).

Az eddig fizetett pótlékok, járandóságok továbbra is változatlanok azzal, hogy a munkaadó vállalat nem köteles a munkásoknak sem élelmezési, sem más szükségleti cikkeket a beszerzési áron alul adni. Az élelemtári, vagy beszerzési árhoz csak kezelési költség, fuvar és csomagolás számítható a ténylegesen felmerült mértékben:

3. §

A bányaüzemekben foglalkoztatott havidíjas alkalmazottak havidíja. amennyiben 1944. évi október hó 1.-én a 300 (háromszáz) pengőt meg nem haladta, 150 (egyszázötven) százalékkal pótlékolt 300 P-nél (750 pengő) kisebb nem lehet.

4. §

A jelen rendeletben foglalt szabályozás ideiglenes jellegű, a munkabérek végleges rendezése a munkabérrendező bizottságok megalakítása (78/1945. ME rend.) és ezek munkája nyomán elfogadott kollektív bérszerződésekben fog szabályozódni.

5. §

Jelen rendelet a közzététel napján lép hatályba.

Budapest. 1945. évi május hó 11.-én.

Takács Ferenc s. k.,

iparügyi miniszter