6730/1945. ME rendelet

az árdrágító visszaélések büntetésének szigorítása tárgyában

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

A nemzeti gazdálkodás rendjét zavaró egyes cselekmények szigorúbb büntetéséről szóló 1944: VI. tc. 3. §-ának negyedik bekezdése akként módosittatik, hogy árdrágító visszaélés büntette esetében halál a büntetése annak, aki az említett § első bekezdésében megjelölt cselekményével a közellátás érdekét súlyosan veszélyeztette.

2. §

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest. 1945. évi augusztus hó 16. napján.

Miklós Béla s. k.,

miniszterelnök