1946. évi XII. törvénycikk

a volt rendi megkülönböztetésekből eredő egyes házassági vagyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetéséről

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § Azok a jogszabályok, amelyek a nemes, a honorácior, valamint jászkun férj javára a házastársak szerzeményi közösségének rendszerétől eltérően a házassági vagyonjog körében, az ilyen férj özvegye részére pedig az öröklési jog terén és a kiházasítás tekintetében különleges jogállást állapítanak meg, hatályukat vesztik.

2. § A törvényes hitbér jogintézménye megszűnik.

3. § A jelen törvény az 1946. évi május hó 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit alkalmazni kell a hatályba lépésekor fennálló házasságokból eredő jogviszonyokra is.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhatodik évi június hó hetedik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Nagy Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére