19300/1947. (V. 17.) KözlM rendelet

a géperejű bérkocsivállalatok üzemének korlátozása tárgyában

A 4720/1942. ME rendelet (Rendeletek Tára 1661. oldal) 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) A Budapest Székesfőváros polgármesterének engedélye alapján üzembentartott, közterületről fuvarozó géperejű bérkocsivállalat engedélyesének csak Nagy-Budapest területére szabad fuvart vállalnia.

(2) A jelen rendelet alkalmazása szempontjából "Nagy-Budapest" területe alatt az alábbi helységeket kell érteni:

Budapest, Albertfalva, Békásmegyer, Budafok, Budakeszi, Budaörs, Budatétény, Cinkota, Csepel, Csillaghegy, Csömör, Diósd, Ferihegyi repülőtér, Káposztásmegyer, Királyerdő, Kispest, Kistarcsa, Mátyásföld, Nagytarcsa, Nagytétény, Pesthidegkut, Pestszenterzsébet, Pest-szentimre, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Rákosfalva, Rákoshegy, Rákoskeresztur, Rákosliget, Rákospalota, Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár, Törökbálint, Ujpest és Üröm.

2. § Közterületen vagy telephelyen a közönség rendelkezésére tartott géperejű bérkocsival az utas használatára szolgáló poggyászt és egyéb ingó dolgot csak akkor szabad szállítani, ha az utas a géperejű bérkocsiban maga is helyet foglal. A géperejű bérkocsi vezetője sem levélnek, sem üzenetnek a géperejű bérkocsival történő továbbítását nem vállalhatja el.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény sulyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással és pénzbüntetéssel büntetendő az az engedélyes, aki az 1. és 2. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928:X. tc.-ben, valamint a 8960/1946. ME rendeletben (Magyar Közlöny 173. szám) foglalt rendelkezések irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás az államrendőrségnek, mint rendőri büntetőbiróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. tc. 59. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglaltak szempontjából szakminiszternek a közlekedésügyi minisztert kell tekinteni.

4. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és hatálybalépésével a 95000/1944. KKM rendelet (Rendeletek Tára 1742. oldal) hatályát veszti.

Budapest, 1947. évi május hó 14-én.

Gerő Ernő s. k.,

közlekedésügyi miniszter