142300/1949. (X. 15.) KPM rendelet

a gépkocsiszíniparosok által vezetendő egyes nyomtatványok rendszeresítése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.725.)

1. § (1) Minden gépkocsiszín- (garázs) iparos a gépkocsiszínben tárolt gépjáróművekről Gépjárómű nyilvántartó könyvet és Garázsnaplót köteles vezetni:

(2) A Gépjárómű nyilvántartó könyv a gépkocsiszínben tárolt valamennyi gépjárómű nyilvántartására szolgál. A Gépjárómű nyilvántartó könyv lapjainak rovatait (1. számú melléklet) a valóságnak megfelelően, pontosan kell kitölteni; "A gépjárómű tárolásának kezdete", illetőleg "befejezése" rovatba azt a napot kell beírni, amely napon a gépjáróművet a gépkocsiszínben először, illetőleg utoljára helyezték el.

(3) A Garázsnapló a gépkocsiszínben tárolt gépjáróművek mozgásának nyilvántartására szolgát. A Garázsnapló lapjainak rovatait (2. számú melléklet) a valóságnak megfelelően, pontosan kell kitölteni; a "Szolgáltatás" rovatba - a tárolás kivételével - a gépjárómű részére adott, a gépkocsiszínipar üzletkörébe tartozó esetleges szolgáltatásokat (lemosás, olajcsere, stb.), a "Megjegyzés" rovatba pedig a gépjáróműre vonatkozó esetleges észrevételeket (pl. "Törött ablaküveggel érkezett") kell bejegyezni.

(4) Mind a Gépjárómű nyilvántartó könyvet, mind a Garázsnaplót az utolsó bejegyzéstől számított három évig a gépkocsiszíniparos megőrizni köteles.

(5) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartási nyomtatványok előállításáról és árusításáról az Irodaszerei látó nv. gondoskodik, amely azokat térítés ellenében bocsátja az igénylők rendelkezésére.

2. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető elzárással és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki

a) az 1. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére a Gépjárómű nyilvántartó könyvet egyáltalában nem, vagy nem megfelelő módon vezeti;

b) az 1. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére a Garázsnaplót nem, vagy nem megfelelő módon vezeti;

c) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott őrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A pénzbüntetésre az 1928: X. törvénycikk és a 8960/ 1946. (173) ME rendelet rendelkezései az irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás az államrendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a közlekedés- és postaügyi minisztert kell tekinteni.

(4) A jelen rendelet az 1949. évi november hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi október hó 7-én.

Bebrits Lajos s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

1. számú melléklet a 142300/1949. (X. 15.) KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdéséhez

2. számú melléklet a 142300/1949. (X. 15.) KPM rendelet 1. §-ának (3) bekezdéséhez

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére