458700/1949. (X. 16.) BM rendelet

a magánkutató irodák megszüntetése és a magánnyomozói tevékenység folytatásának megtiltása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 5.661.)

1. § Magánkutató (magánnyomozó) irodát fenntartani, valamint magánnyomozói tevékenységgel, kutatások, bizalmas megfigyelések és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésével üzletszerűen foglalkozni tilos.

2. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő az, aki az 1. §-ban foglalt tilalmahat megszegi vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1923: X. törvénycikk rendelkezései a 8.960/1946. ME rendeletben foglalt eltérésekkel - irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a rendőrség, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik.

3. § A jelen rendelet az 1949. évi november hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 99546/1921. (helyesen: 45.800/1923.) BM rendelet (Rendeletek Tára 389. oldal), valamint az ennek alapján kiadott magánkutató iroda fenntartására, illetőleg magánnyomozói tevékenység folytatására jogosító valamennyi engedély hatályát veszti.

Budapest, 1949. évi október hó 12-én.

A miniszter helyett:

Dr. Zöld Sándor s. k.,

államtitkár

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére