1949. évi 6. törvényerejű rendelet

az államadóssági kötvények kellékeinek megállapításáról

1. § Az államadóssági kötvények kellékei a Következők:

a) a megkülönböztetéshez szükséges megjelölés (számozás), amely az államadósság minőségéhez képest:

a nyereménykölcsönöknél sorozatszám és nyerő-szám (sorszám), egyéb államadósságoknál pedig betüjegy és folyószám, illetőleg csupán folyószám;

b) a Magyar Népköztársaság címere;

c) az államadósság minősége, a fizetési érték neme (valuta), a kötvény névértéke, kamatozásának mértéke, a kamat fizetésének módozatai, tőketörlesztési terv, a visszafizetés módja, a fizető helyek felsorolása, jelzálogos kölcsönöknél a biztosítékul rendelt jelzálog, az esetleges adómentesség, végül a hitelezők, illetőleg meghatározott csoportjuk részére biztosított egyéb kedvezmények megjelölése;

d) a keltezés és a Magyar Népköztársaság címerével ellátott pecsétlenyomata;

e) a pénzügyminiszter aláírásának nyomtatott mása (facsimile).

2. § (1) Az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. tc. 114. §-a hatályát veszti.

(2) A jelen törvényerejű rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.

Budapest, 1949. évi szeptember hó 28-án.

Szakasits Árpád s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Olt Károly s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára