Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

1949. évi VIII. törvénycikk

államügyészségi elnöki és alelnöki állások szervezéséről

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Országgyűlése a Következő törvénycikket alkotta:

1. § (1) A törvényszékek mellett működő államügyészségeknél államügyészségi elnöki és alelnöki állások szerveztetnek.

(2) Az államügyészségi elnöki és alelnöki állások betöltése személyi kiválasztáson alapuló kinevezéssel történik.

(3) A jelen törvény erejénél fogva a vezető államügyészek államügyészségi elnökké, azok az államügyészek pedig, akik személyi kiválasztás alapján az 1945. évi július hó 14. napja előtt ügyészségi alelnökké, illetőleg a most említett nap óta VI. fizetési osztályú állásra vagy az ítélőbírák és az államügyészek státusának visszaállításáról szóló rendelkezések szerint a VI. fizetési osztályú állás helyébe lépett állásra neveztettek ki, államügyészségi alelnökké minősülnek át.

(4) A (3) bekezdés alapján nem minősülnek át államügyészségi elnökké azok, akik ügyészségi elnöki, illetőleg vezető államügyészi kinevezés nélkül nyertek államügyészség vezetésére megbízást és nem minősülnek át államügyészségi alelnökké azok. akik a VI. fizetési osztályba nem személyi kiválasztáson alapuló kinevezés útján jutottak, hanem fokozatosan léptek elő.

2. § Azt, aki ügyészségi elnökként vagy alelnökként vagy pedig olyan állásból helyeztetett nyugalomba, amelyben tényleges szolgálat esetén az 1. § (3) bekezdése szerint államügyészségi elnökké, illetőleg alelnökké minősülne át, a nyugalmazott államügyészségi elnöki, illetőleg alelnöki elnevezés illeti meg

3. § (1) A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba és ezzel a nappal a vele ellentétes jogszabályok hatályukat vesztik.

(2) A jelen törvény végrehajtásáról az igazságügy-miniszter gondoskodik.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, exerkilencszáznegyvenkilencedik évi március hó huszonnyolcadik napján.

Szakasits Árpád s. k.,

köztársasági elnök

Dobi István s. k.,

miniszterelnök