209/1950. (VIII. 20.) MT rendelet

a bentlakásos intézetek és a tanműhelyek egyes egészségügyi kérdéseinek szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 3.304.)

1. § A jelen rendelet szempontjából bentlakásos intézetnek a kisdedóvodási intézetbe járó gyermekek, továbbá a népiskolába, általános, közép- és mindennemű szakiskolába, főiskolába és egyetemre, valamint az összes egyéb jellegű iskolákba és tanfolyamokra járó tanulók elhelyezésére szolgáló intézeteket (tanulóotthonokat, internátusok, kollégiumok, alkalmi bentlakásos tanfolyamok stb.) kell tekinteni.

2. § (1) Bentlakásos intézetet csak a közegészségügyi követelményeknek megfelelő helyen, helyiségekben és környezetben szabad létesíteni. A közegészségügyi követelmények fennállását az illetékes tisztiorvos közreműködésével megtartott helyszíni szemle alapján az elsőfokú közegészségügyi hatóság állapítja meg.

(2) Ha a közegészségügyi hatóság megállapítása szerint a bentlakásos intézet létesítésének közegészségügyi előfeltételei nem állanak fenn, a bentlakásos intézetet létesíteni szándékozó szerv a népjóléti minisztertől kérheti a közegészségügyi hatóság megállapításának felülvizsgálatát. A népjóléti miniszter e kérdésben az illetékes miniszter meghallgatásával dönt.

3. § Az 1940. VI. törvénynek a gümőkór elleni védekezésről szóló I. részében foglalt rendelkezéseit a jelen rendelet hatálya alá tartozó bentlakásos intézetekre is megfelelően alkalmazni kell.

4. § A jelen rendelet végrehajtásáról és a bentlakásos intézményeket érintő egyéb egészségügyi kérdések rendezéséről a népjóléti miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére