3800/1950. (V. 5.) NipM rendelet

a fénycsövek fázisjavító kondenzátorral való ellátásáról

(Közigazgatási rendszám: 9661.)

1. § (1) A fénycsöveket - az áramszolgáltatás gazdaságosságának fokozása érdekében - fázisjavító kondenzátorral kell ellátni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozik minden fénycsővel, neoncsővel vagy egyéb kisüléses lámpával működő világító- vagy reklámberendezés (röviden: fénycső), ha induktív ellenállású előtét- vagy segédberendezéssel működik.

2. § A fénycsövek felszerelésével foglalkozó vállalatok az 1950. évi július hó 1. napját követően fénycsöveket csak fázisjavító kondenzátorral együtt szerelhetnek fel.

3. § (1) A fénycső-világítást használó fogyasztók az 1951. évi december hó 31. napjáig kötelesek az általuk használt berendezéshez fázisjavító kondenzátort felszereltetni.

(2) A fázisjavító kondenzátor felszerelése után az áramszolgáltató vállalat a 90200/1949. (I. 15.) ÁH rendelettel megállapított árszabás III/5. pontjában említett felár felszámítását köteles megszüntetni.

4. § Az áramszolgáltató mű előzetes hozzájárulásával a fogyasztó más olyan berendezést is alkalmazhat, amely a teljesítménytényező értékét megfelelően biztosítja.

5. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbírsággal büntetendő.

a) a fénycső-szereléssel foglalkozó vállalat felelős vezetője, ha az 1950. évi július hó 1. napja után fázisjavító kondenzátor nélkül fénycső szerelését vállalja vagy végezteti,

b) a fénycső-világítást használó fogyasztó, ha berendezését a 3. §-ban foglalt rendelkezés szerint 1951. december hó 31. napjáig nem alakíttatja át.

(2) A kihágás miatt az eljárás a rendőrség, mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik.

(3) Az 1929. XXX. tv. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontja alkalmazása szempontjából szakminiszternek a nehézipari minisztert kell tekinteni.

(4) Ha a jelen rendelet rendelkezéseit közszolgálati alkalmazott vagy közületi vállalat alkalmazottja szegi meg, vele szemben rendbírságolásnak van helye.

6. § A jelen rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtását az áramszolgáltató vállalatok kötelesek rendszeresen ellenőrizni.

Zsofinyecz Mihály s. k.,

nehézipari miniszter

Tartalomjegyzék