605531/1950. (VIII. 26.) BkM rendelet

a méz felvásárlásának és szállításának szabályozásáról

(Közigazgatási rendszám: 7.166.)

Az áruk kereskedői forgalmának szabályozásáról szóló 8390/1948. (VIII. 11.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Tervhivatal elnökével, a földművelésügyi és a könnyűipari miniszterekkel egyetértve a következőket rendelem:

1. § Mézet közvetlenül a termelőtől kereskedelmi forgalombahozatal, vagy ipari feldolgozás céljára kizárólag a Mézforgalmi Vállalat, illetőleg ennek begyűjtő szervei - a földművesszövetkezetek - vásárolhatnak.

2. § Mézet egyik helységből a másikba 3 kg mennyiségen felül szállítani csak a Mézforgalmi Vállalat (Budapest VIII. Csokonai u. 8.) szárazbélyegzőjével ellátott szállítólevéllel szabad. A szállítólevelet - költségmegtérítés ellenében - közvetlenül a Mézforgalmi Vállalattól lehet beszerezni.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az aki a jelen rendelet rendelkezéseit kijátssza, vagy megszegi.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és az azt kiegészítő rendelkezések az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege huszonnégyezer forint.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a belkereskedelmi miniszter jár el.

Bognár József s. k.,

belkereskedelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére