125/1951. (X. 30.) EüM rendelet

a hajfestő szerek előállítására, valamint a haj, és a szempilla színezésére felhasználható festőanyagok szabályozása tárgyában

A belügyminiszterrel és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § (1) Hajfestő szerek előállítására és haj színezésére az alábbi vegyi és festőanyagokat szabad használni:

a) 10%-os paradiaminobenzoesavas ammoniák;

b) paratoluilendiaminszulfát;

c) paraamidophenol;

d) resorcin;

e) hydrogén hyperoxyd;

f) ezüst-, réz-, kobalt- és bizmutsók;

g) pyrogallol és pyrokatechin;

h) henna-levél (Lawsonia inermis) pora.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt hajfestő szerek használata előtt bőrpróbát kell végezni olyképpen, hogy a hajfestést megelőző napon a hajfestékkel a fül mögött borsónyi nagyságú bőrfelületet be kell kenni és a hajfestést csak abban az esetben szabad elvégezni, ha a bőrpróba viszketést vagy bőrgyulladást nem okozott.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt hajfestő szerek csomagolásán (burkolatán) vagy a hajfestő szerhez mellékelt használati utasításban a forgalomba hozó köteles jól olvashatóan és szembeötlő módon a következő szöveget feltüntetni: "Hajfesték! A hajfesték használata előtt bőrpróbát kell végezni olyképpen, hogy a hajfestést megelőző napon a hajfestékkel a fül mögött borsónyi nagyságú bőrfelületet be kell kenni. Annál a személynél, akinél a bőrpróba viszketést vagy bőrgyulladást okozott, a hajfestéket hajfestésre felhasználni nem szabad. - A hajfestékkel szempillát festeni tilos, mert súlyos szembántalmat okozhat."

2. § Szempillák színezésére csak a 162060/1949. (II. 13.) NM rendelet 2. §-ában engedélyezett festékekből előállított pigmentfestéket és kormot szabad használni.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő:

1. az, aki az 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére hajfestő szerek előállítására vagy haj színezésére nem engedélyezett vegyi vagy festőanyagot használ;

2. az, aki az 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére az 1. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában megjelölt hajfestő szer használata előtt az előírt módon bőrpróbát nem alkalmaz, vagy a hajfestést akkor is elvégzi, ha a bőrpróba viszketést vagy bőrgyulladást okozott;

3. a hajfestő szer forgalomba hozója, ha a hajfestő szer csomagolásán (burkolatán) vagy a hajfestő szerhez mellékelt használati utasításban az 1. § (3) bekezdésében meghatározott szöveget az előírt módon nem tünteti fel;

4. az, aki a 2. §-ban foglalt rendelkezés ellenére szempilla festésre nem engedélyezett festőanyagot használ.

(2) A pénzbüntetés legmagasabb összege kétezer forint.

(3) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtó bizottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik; szakminiszterként az egészségügyi miniszter jár el.

4. § A jelen rendelet hatálybalépésével a 162060/1949. (II. 13.) NM rendelet 3. §-a hatályát veszti.

Simon Lajos s. k.,

az egészségügyi miniszter első helyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére