162/1951. (VIII. 28.) MT rendelete

az ipari robbanóanyagok előállításának, forgalmának és felhasználásának szabályozásáról

(Közigazgatási rendszám: 5.521.)

1. § (1) Az ipari robbanóanyagok és robbantószerek előállításának, forgalmának, valamint felhasználásának szabályozása, engedélyezése és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzés a bánya- és energiaügyi mi-niszter hatáskörébe tartozik.

(2) A lőpor termelési célokra történő vásárlását a bánya- és energiaügyi miniszter, egyéb célokra történő vásárlását pedig továbbra is a belügyminiszter engedélyezi.

(3) Az ipari robbanóanyagok és robbantószerek előállítását, forgalmát és felhasználását közbiztonsági okokból a rendőrség is ellenőrzi. Ezért az (1)] bekezdés alapján kiadott engedélyek másolatát meg kell küldeni az engedélyben megjelölt telephely szerint illetékes elsőfokú rendőri hatóságnak (Budapesten a budapesti rendőrkapitányságnak).

2. § Az ipari robbanóanyagoknak és robbantószereknek az országból történő kivitelét és az országba történő behozatalát a honvédelmi miniszter hozzájárulásával a külkereskedelmi miniszter engedélyezi.

3. § A jelen rendelet 1951. évi október hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a bánya- és energiaügyi, valamint a külkereskedelmi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék