1951. évi 20. törvényerejű rendelet

egyes egyházi állások betöltésének módjáról

1. § Érseket, címzetes érseket, püspököt, segédpüspököt, főapátot, apátot és szerzetesrendi tartományfőnököt Magyarország területére csak a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulásával lehet kinevezni.

2. § Az 1. § rendelkezését alkalmazni kell mindazokra a kinevezésekre, amelyek a felsorolt katolikus egyházi állásokra az 1946. évi január hó 1. napja óta történtek.

3. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezései mindaddig hatályban maradnak, amíg az említett egyházi állások betöltésére nézve kétoldalú szerződéssel megfelelő új rendezés nem jön létre.

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére