210/1951. (XII. 13.) MT rendelet

a szekér- és kordélyfuvarosok lovaira és fuvareszközeire vonatkozó állami elővásárlási jog biztosításáról

1. § (1) A fuvareszközök tervszerű felhasználásának biztosítása érdekében az iparigazolvánnyal rendelkező fuvarosok, továbbá a kordélyosok fuvareszközeinek és lovainak elidegenítése esetében az államot elővételi jog illeti meg.

(2) Az államot megillető elővételi jog gyakorlása érdekében az iparigazolvánnyal rendelkező fuvaros, valamint a kordélyos lovát és fuvareszközeit (szekér, alkatrész, kordély, lószerszám és a fuvarozáshoz használt egyéb eszköz) csak akkor idegenítheti el, ha azokat előbb az államnak ajánlotta fel megvételre és az állam az ajánlatot nem fogadta el.

(3) Az iparigazolvánnyal rendelkező fuvaros, illetve kordélyos, aki a 209/1951. (XII. 13.) MT rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott állami vállalathoz állandó jellegű beosztást kapott, a lovakat és fuvareszközöket annak a vállalatnak ajánlhatja fel megvételre, amelyhez beosztást kapott. A még be nem osztott fuvaros a Belföldi Szállítmányozási és Fuvarozási Tröszt terület szerint illetékes vállalatának vagy kirendeltségének, a még be nem osztott kordélyos pedig a Mélyépítési Kordélyos vállalatnak (Állami Kordélyos vállalat) ajánlhatja fel lovait és fuvareszközeit. A vállalatok 30 nap alatt írásban kötelesek közölni, hogy az államot megillető elővételi jogot gyakorolják-e.

2. § Büntettet követ el és három évig terjedhető börtönnel büntetendő az az iparigazolvánnyal rendelkező fuvaros, valamint az a kordélyos, aki

a) az 1. § rendelkezései ellenére lovát vagy fuvareszközt anélkül idegeníti el, hogy azt az államnak vételre felajánlotta volna és az állam az ajánlatot visszautasította volna,

b) lovának egészségét szándékosan megrontja, fuvareszközeit megrongálja vagy megsemmisíti.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke