1955. évi 32. törvényerejű rendelet

a Levéltárak Országos Központja felügyeletének rendezéséről

1. § A Levéltárak Országos Központja felett a felügyeletet, valamint az eddigi jogszabályok szerint az oktatásügyi miniszternek a levéltárüggyel kapcsolatos jogkörét a Minisztertanács gyakorolja.

2. § (1) A jelen törvényerejű rendelet 1956. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével a levéltárakról szóló 1950. évi 29. számú törvényerejű rendelet a fentieknek megfelelően módosul.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára