1/1956. (I. 31.) IM rendelet

a budapesti kerületi bíróságokhoz kinevezett közjegyzők irodáinak összevonásáról

1. §

(1) A budapesti kerületi bíróságokhoz kinevezett közjegyzők összevont irodában működnek.

(2) Az irodába tartozó közjegyzők hatásköre változatlan marad; illetékességük Budapest egész területére kiterjed.

(3) Az irodába tartozó közjegyzők pecsétje, a Magyar Népköztársaság címere és köriratban az "Állami Közjegyző, Budapest" szavak.

2. §

(1) Az iroda elnevezése: "Budapesti Állami Közjegyzők Irodája."

(2) Az irodát az a közjegyző vezeti, akit ezzel - az igazságügyminiszter előzetes hozzájárulásával - a Fővárosi Bíróság elnöke megbíz.

(3) Az iroda Budapest, V. Markó utca 25. szám alatt működik, az irodába tartozó közjegyzők közül azonban a IV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI. és a XXII. kerületi bírósághoz kinevezett közjegyzők tevékenységüket továbbra is a jelenlegi működési helyükön folytatják.

3. §

A jelen rendelet az 1956. évi február hó 15. napján lép hatályba.

Kovács Kálmán s. k,

az igazságügyminiszter első helyettese