70/1957. (XII. 14.) Korm. rendelet

a kóros méregélvezetre alkalmas kábítószerek jegyzékének közzétételéről és a kábítószerek forgalmával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

1. § (1) A kórós méregélvezetre alkalmas kábítószernek (továbbiakban: kábítószer) tekintendő gyógyszeralapanyagok és gyógyszerkészítmények jegyzékét az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az egészségügyi miniszter állapítja meg.

(2) A kóros méregélvezetre alkalmas kábítószerek jegyzékét, valamint a kábítószerek jegyzékében bekövetkezett változásokat a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

2. § A kábítószereknek gyógyászati célra rendelésére és gyógyszertárakból történő kiszolgáltatására, továbbá a gyógyszertáraknak és a gyógyintézeteknek kábítószerekkel való ellátására, valamint a gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben a kábítószerek nyilvántartására, tárolására és elszámolására vonatkozó szabályokat az érdekelt miniszterekkel és a Szakszervezetek Országos Szövetségével egyetértésben az egészségügyi miniszter állapítja meg.

3. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik szabálysértést követ el és

a) 3 000 forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt, aki az egészségügyi miniszter által kibocsátott rendelkezések megszegésével jogosulatlan személyt kábítószerhez, vagy a megengedett mennyiséget meghaladó kábítószerhez juttat,

b) 500 forintig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt, aki a gyógyszertárnak, illetőleg a gyógyintézetnek kábítószerekkel való ellátására, vagy a gyógyszertárban, illetőleg a gyógyintézetben a kábítószerek nyilvántartására, tárolására vagy elszámolására vonatkozó előírásokat nem tartja meg vagy nem tartatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

4. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kádár János s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére