31/1958. (IV. 15.) Korm. rendelet

a szörpök, gyümölcslevek és üdítőitalok gyártásáról és forgalombahozataláról

1. § (1) Szörpöt forgalombahozatal céljára csak

a) friss, vagy előerjesztett gyümölcsből készült gyümölcsléből, finomított cukor hozzáadásával;

b) megengedett konzerválószerrel tartósított, az a) pont szerint készült gyümölcsléből, finomított cukor hozzáadásával;

c) friss vagy előerjesztett gyümölcsből előállított gyümölcslé sűrítése útján;

d) citrusfélék héjából nyert olajjal ízesített cukorszirupból

szabad a szabványban meghatározott étkezési savak, illetőleg élelmiszerfestékek hozzáadásával előállítani.

(2) Gyümölcslevet mind a szörpgyártás alapanyagául, mind forgalombahozatal céljára csak friss vagy elerjesztett gyümölcsből, sajtolás útján, idegen gyümölcslé vagy víz hozzáadása nélkül szabad előállítani.

(3) Üdítőitalt forgalombahozatal céljára csak az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően készült szörpből, vagy a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően készült gyümölcsléből és szénsavval telített vízből (ásványvízből), az előírt arányban történő hígítással szabad előállítani.

2. § (1) Szörpöt, gyümölcslevet és palackozott üdítőitalt forgalombahozatal céljára csak az állíthat elő. aki erre az Élelmezésügyi Minisztériumtól gyártási engedélyt kapott.

(2) A Belkereskedelmi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium vagy a Szövetkezetek Országos Szövetsége felügyelete alá tartozó vállalat engedély kérelmének elbírálása során az illetékes főhatóság véleményét is ki kell kérni.

(3) A gyártási engedélyt az Élelmezésügyi Minisztérium visszavonhatja, ha az engedélyes a jelen rendelet rendelkezéseit vagy a gyártási engedélyben megszabott feltételeket megszegi.

3. § (1) Szabálysértést követ el és 3.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal kell sújtani azt, aki

a) szörpöt, gyümölcslevet vagy üdítőitalt forgalombahozatal céljára az 1. §-ban foglalt rendelkezés megszegésével állít elő, illetőleg ilyen módon előállított szörpöt, gyümölcslevet vagy üdítőitalt hoz forgalomba;

b) szörpöt, gyümölcslevet vagy palackozott üdítőitalt forgalombahozatal céljára gyártási engedély nélkül állít elő;

c) a gyártási engedélyben megszabott feltételeket megszegi.

(2) A szabálysértés miatt az eljárás a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

(3) Azt a szörpöt, gyümölcslevet vagy üdítőitalt, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

4. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a gyümölcslevek és gyümölcsszörpök gyártásának és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 84.660/1916. FM számú rendelet (R. T. 1227. old.) a gyümölcslevek konzerválásának engedélyezéséről szóló 120.068/1917. FM számú rendelet (R. T. 1922. old.), az 1895. évi XLVI. tv. rendelkezéseinek egyes mezőgazdasági terményekre, termékekre és cikkekre kiterjesztéséről szóló 119.600/1940. FM számú rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése (R. T. 2854. old.) és a közfogyasztásra szánt szikvíz előállításáról és forgalombahozataláról szóló 67.007/1928. KM számú rendelet 2. §-ának utolsó bekezdése (R. T. 661. old.) hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel és a SZÖVOSZ Igazgatósága elnökével egyetértésben az élelmezésügyi miniszter gondoskodik.

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke