1958. évi 31. törvényerejű rendelet

a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezés hatályonkívül helyezéséről szóló 1957. évi 46. számú törvényerejű rendelet módosításáról

1. § (1) Az egészségügyi szakiskolát végzettek az e célra kijelölt egészségügyi intézetben (egészségügyi szervnél) szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek tekintetében az 1957. évi 46. számú törvényerejű rendelet 1. §-ával hatályonkívül helyezett rendelkezések ismét hatályba lépnek.

(3) Nem köteles szakmai gyakorlatot teljesíteni az egészségügyi szakiskolát végzett hallgató, ha oklevelét a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt szerezte meg.

2. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; az 1957. évi 46. számú törvényerejű rendelet az 1. §-nak megfelelően módosul.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról az egészségügyi miniszter a munkaügyi miniszterrel és az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára