24/1961. (VI. 18.) Korm. rendelet

a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos egyes cselekmények szabálysértéssé nyilvánításáról

1. § Szabálysértést követ el és 3000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki a statisztikai adatgyűjtő szerv írásbeli figyelmeztetése ellenére a köteles gondosság elmulasztásával a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatszolgáltatást kötelességének elmulasztásával lehetővé tesz, illetőleg elősegít.

2. § Az 1. §-ban meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési eljárásnak csak a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, vagy a megyei (Budapest Fővárosi) Statisztikai Igazgatóság vezetője feljelentésére van helye.

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba,

Dr. Münnich Ferenc s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke