2/1961. (III. 31.) BkM rendelet

a fiatalkorúak vendéglátóipari helyiségekben való tartózkodásának szabályozásáról

Az alkoholizmus elleni küzdelem és a fiatalkorúak védelme érdekében az alábbiakat rendelem.

1. § (1) Azok a fiatalkorúak, akik tizenhatodik életévüket még nem töltötték be

a) italboltba és italbolt jellegű üzletekbe (söntés, poharazó, borozó, söröző), továbbá bárba, mulatóba egyáltalán nem léphetnek be;

b) eszpresszóban, zenés, táncos és műsoros szórakozóhelyeken 20 óráig, üdülőhelyeken, fürdőhelyeken és kirándulóhelyeken szülői (nevelői) felügyelet mellett 23 óráig;

c) étteremben, valamint melegkonyhával rendelkező borozóban és sörözőben, cukrászdában, fagylaltozóban, kávézóban és hasonló jellegű üzletekben étkezés céljából 20 óráig;

d) vendéglátóipari üzletekben tartott családi rendezvényeken (esküvő, évforduló stb.) szülői (nevelői) felügyelettel a rendezvény egész időtartama alatt tartózkodhatnak.

(2) Szállodában lakó tizenhat éven aluli fiatalkorú a szálloda éttermében étkezés céljából szülői (nevelői) felügyelettel záróráig; utazás közben pedig vasúti állomások vendéglő helyiségeiben étkezés céljából szülői (nevelői) felügyelet nélkül is tartózkodhatnak.

2. § (1) A vendéglátóipari dolgozók kötelesek a tizenhat életévüket be nem töltött fiatalkorúakat a vendéglátóipari helyiségek elhagyására felhívni, szükség esetén - eltávolításuk érdekében - a rendőrség közreműködését kérni.

(2) A vendéglátóipari üzlet vezetője (helyettese) kétség esetén jogosult az életkor igazolására szolgáló okmány felmutatását megkívánni.

3. § Fiatalkorúak részére szeszesital kiszolgáltatásának tilalmára az 1927. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

4. § A tizenhatodik életévüket be nem töltött fiatalkorúak egyes vendéglátóipari üzletekben való tartózkodásának korlátozásáról és szeszesitallal való kiszolgálásának tilalmáról szóló rendelkezéseket a vendéglátóipari helyiségekben jól látható helyen ki kell függeszteni.

5. § E rendelet végrehajtását az Állami Kereskedelmi Felügyelet ellenőrzi és a rendelkezések megsértése esetén az 1.022/1960. (IX. 4.) Korm. számú határozattal módosított 1.021/1952. (VII. 12.) számú minisztertanácsi határozatban meghatározott intézkedéseknek, köztük bírság kiszabásának van helye a mulasztást elkövető vendéglátóipari dolgozóval szemben.

6. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tausz János s. k.,

belkereskedelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére