Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

5/1961. (III. 19.) ÉM rendelet

az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a nehézipari miniszterrel és az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjével egyetértésben a következőket rendelem:

1. § (1) Az Országos Építésügyi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) közzéteszem* és kötelező alkalmazását elrendelem.

(2) A Szabályzat a következő rendelkezéseket tartalmazza:

I. kötet: "Városrendezési és műemlékvédelmi előírások",

II. kötet: "Építési előírások:

1. Általános előírások,

2. Épületek",

III. kötet: "Építési előírások:

3. Épületgépészet,

4. Közművek",

IV. kötet: "Építési előírások:

5. Közlekedési létesítmények",

V. kötet: "Építési előírások:

6. Vízépítési létesítmények"

(3) A Szabályzat hatálya az állami szervekre, a szövetkezetekre, a társadalmi szervezetekre, az egyéb jogi személyekre és a magánszemélyekre egyaránt kiterjed.

(4) Területet felhasználni, telket alakítani, épületet vagy egyéb építményt, valamint épületgépészeti berendezést létesíteni, használni, fenntartani, átalakítani és lebontani csak a Szabályzat rendelkezései szerint szabad.

2. § (1) Ez a rendelet az 1961. évi július hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépéskor jogerős határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10.500/1947. (V. 17.) ÉKM számú rendelet hatályát veszti. Az egyéb jogszabályoknak, szabványoknak, normáknak, műszaki előírásoknak, tervezési irányelveknek és óvórendszabályoknak a Szabályzattal ellentétes rendelkezéseit alkalmazni nem lehet.

Dr. Trautmann Rezső s. k.,

építésügyi miniszter

* Beszerezhető az ÉM Építésügyi Dokumentációs Irodától (Budapest, V., Kossuth Lajos u. 17. sz.).