23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet

Kulturális Alap létesítéséről

1. § (1) Kultúrpolitikai célkitűzések elősegítésére a művelődésügyi miniszter rendelkezése alatt álló Kulturális Alapot kell képezni.

(2) A Kulturális Alap forrása költségvetési támogatás, valamint meghatározott kulturális termék és szolgáltatás után az előállító, a szolgáltató, illetőleg a forgalmazó által fizetendő kulturális járulék.

2. § (1) A Kulturális Alap felhasználásának módját a művelődésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben szabályozza.

(2) Azon termékek és szolgáltatások körét, amelyek után kulturális járulékot kell fizetni, továbbá a kulturális járulék mértékét a művelődésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben állapítja meg. A kulturális járulék beszedésének módját a művelődésügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben szabályozza.

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fehér Lajos s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese