1967. évi 29. törvényerejű rendelet

az időleges munkakötelezettségről

1. § (1) Elemi csapás, valamint az ország érdekét fenyegető egyéb veszély elhárítása érdekében el lehet rendelni az állampolgárok időleges munkakötelezettségét.

(2) Mentesek az időleges munkakötelezettség teljesítése alól

a) a tizennégy éven aluliak,

b) az ötven évesnél idősebb nők,

c) a terhes és szoptató anyák,

d) azok az anyák, akiknek hat éven aluli vagy legalább három tizennégy éven aluli gyermekük van és gyermeküknek más gondozója nincs,

e) a hatvan évesnél idősebb férfiak,

f) a munkaképtelen rokkantak, valamint

g) a betegek.

2. § E törvényerejű rendelet 1968. január 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára