1969. évi 27. törvényerejű rendelet

a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról

10/A. § Az 1948-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai - az MDP és az MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével - a magyar állam tulajdonát képezik.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 10/A. § 1. mondatának kivételével hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.