26/1972. (VIII. 27.) MT rendelet

az Országos Takarékpénztárról

1. §

Az Országos Takarékpénztár (a továbbiakban: Takarékpénztár) a lakosság részére bankszolgáltatásokat végez. Ellátja a tanácsok és a tanácsi intézmények költségvetési és fejlesztési pénzeszközeinek kezelésével és hitelezésével járó banki feladatokat, továbbá a pénzügyminiszter által meghatározott egyéb bankszolgáltatásokat és tevékenységeket végez.

2. §

A Takarékpénztár könyveinek és a könyvekből vett cégszerűen aláírt kivonatoknak a közokiratokéval azonos bizonyító erejük van. A Takarékpénztár részére kiállított okiratoknak az 1952. évi III. tv. 196. §-ában meghatározott bizonyító erejük van akkor is, ha ezek az okiratok az említett § szerint megkívánt kellékeknek nem is felelnek meg.

3. §

A Takarékpénztár a pénzügyminiszter irányítása és felügyelete alatt álló pénzintézet; élén a vezérigazgató áll. A vezérigazgatót, a vezérigazgató helyetteseit, valamint a főkönyvelőt a pénzügyminiszter nevezi ki.

4. §

A Takarékpénztár feladatkörével kapcsolatos részletes szabályokat a pénzügyminiszter - hitelezési és pénzforgalmi vonatkozásokban a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben - rendeletben állapítja meg.

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg az 1850/1949. (III. 1.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Fock Jenő s. k.,

a Minisztertanács elnöke