5/1975. (I. 21.) PM rendelet

a kellékpénzek előállításáról, őrzéséről és megsemmisítéséről

1. §

Forgalomban levő pénzről utánzatot készíteni, vagy készíttetni bármely célra (színházi előadásra, televízió- vagy filmfelvételnél való felhasználásra, oktatásra stb.) csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével szabad.

2. §

Az utánzatok előállítása, nyilvántartása, őrzése, megsemmisítése tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint kell eljárni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Faluvégi Lajos s. k.,

pénzügyminiszter