6/1978. (VI. 3.) IM rendelet

a 14/1974. (XII. 28.) IM rendelet kiegészítéséről

1. §

(1) A 14/1974. (XII. 28.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Ha a beutalt az intézeti kezelés tartama alatt átmenetileg neki felróható okból nem dolgozik, az ellátási költség a kezelés tartama alatt munkadíjából utólag levonható."

(2) A rendelet 4. §-ának (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"Az intézet vezetője a beutált magatartására, a gyógykezelés eredményességére tekintettel - a beutalt részére - eltávozást engedélyezhet. Ennek időtartama a kezelés első évében 16, a második évben 24 nap lehet."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Markója Imre s. k.,

igazságügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére