9/1978. (XI. 18.) KPM rendelet

az üzemi tehergépjárművek V. ötéves tervidőszakra vonatkozó selejtezési irányelveiről

1. §

A közületi szervek gépjárműveiről szóló 17/1969. (IV. 24.) Korm. rendelet 17. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az üzemi tehergépjárművek V. ötéves tervidőszakra vonatkozó selejtezési irányelveit megállapítom és a rendelet mellékleteként kiadom.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedés- és postaügyi minisztériumi államtitkár

Melléklet a 9/1978. (XI. 18.) KPM rendelethez

Az üzemi tehergépjárművek V. ötéves tervidőszakra vonatkozó selejtezési irányelvei

Az üzemi tehergépjárművek selejtezési irányelvei - a műszaki és a gazdasági szempontok együttes értékelésével - azokat a jellemzőket határozzák meg, amelyek mellett az elhasználódott tehergépjárművek üzemeltetése népgazdasági szempontból gazdaságtalan (a tehergépjármű selejtezésre érett).

A selejtezésre érettség jellemzői egyrészt a tehergépjárművek teherbírás-kategóriája szerint, másrészt pedig aszerint különböznek, hogy a tehergépjárművek felújítása milyen technológiai rendszer szerint történik.

A tehergépjárművek felújításának technológiai rendszere jelenleg kétféle:

- fődarabcserés felújítási rendszer (amelynek során a gépjármű fődarabjait újjal vagy felújítottal cserélik ki);

- teljes felújítási rendszer (amelynek során a tehergépjárművet kézi erővel elemi egységeire bontják, és - részben új, részben használt - alkatrészekből összeépítik).

I. A fődarabcserés felújítási rendszerben felújított tehergépjárművek közül selejtezésre érett

a) a 4,1 tonna alatti teherbírású tehergépjármű, ha a második motorcseréje esedékes;

b) a 4,1-8 tonna teherbírású tehergépjármű, ha a harmadik motorcseréje esedékes;

c) a 8 tonnánál nagyobb teherbírású - szocialista országban gyártott - tehergépjármű, ha a negyedik motorcseréje esedékes.

II. A teljes jelújítási rendszerben felújított tehergépjárművek közül selejtezésre érett

a) a 4,1 tonna alatti teherbírású tehergépjármű, ha

- a második felújítása esedékes, vagy

- az első felújítása esedékes, de a felújítás költsége az új gépjármű beszerzési árának 60%-át meghaladná;

b) a 4,1-8 tonna teherbírású tehergépjármű, ha - a harmadik felújítása esedékes, vagy

- a második felújítása esedékes, de a felújítás költsége az új gépjármű beszerzési árának 75%-át meghaladná;

c) a 8 tonnánál nagyobb teherbírású tehergépjármű, ha

- a negyedik felújítása esedékes, vagy

- a harmadik felújítása esedékes, de a felújítás költsége az új gépjármű beszerzési árának 80%-át meghaladná.

Tartalomjegyzék