2/1979. (I. 24.) KPM rendelet

a közületi személygépkocsik 1979. évi leadásának rendjéről

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1) Az illetékes miniszter közületi szervenként és a leadás tervezett időpontja szerinti ütemezéssel tájékoztatja a KPM Autófelügyeletet azokról a közületi személygépkocsikról, amelyeknek az 1979. évi december hó 31. napjáig történő leadásáért - a Minisztertanács rendelkezése szerint - felelős.

(2) A személygépkocsik leadása

a) az üzembentartási engedélynek a KPM Autófelügyelet,

b) a gépkocsi hatósági jelzéseinek a rendőrhatóság

részére történő átadásával valósul meg.

2. §

(1) Az illetékes miniszter tájékoztatja a KPM Autófelügyeletet azoknak a közületi személygépkocsiknak az elosztásáról (illetőleg e személygépkocsiknak az általa elosztani kívánt részéről), amelyek az 1979. évi rendezés során kerülnek a miniszteri tartalék-keretbe.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személygépkocsikra a KPM Autófelügyelet legfeljebb annyi üzembentartási engedélyt ad ki, ahány közületi személygépkocsit az illetékes miniszter területén az 1. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint már leadtak vagy egyidejűleg leadnak.

3. §

Ha a közületi szerv saját korábbi hagyományos szolgáltató személygépkocsiját - általános célú személygépkocsi-normájának bővülése vagy a miniszteri tartalék-keretből való juttatás folytán - általános célú személygépkocsivá rendszámoztatja át, a személygépkocsit az átrendszámozás miatt a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM számú rendeletben megjelölt műszaki vizsgálatra bemutatnia nem kell.

4. §

Ez a rendelet az 1979. évi február hó 1. napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter