Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

21/1980. (XI. 20.) KPM rendelet

a magánkocsik fuvarozásáról szóló nemzetközi szabályzat (RIP) módosításának közzétételéről

A Bernben, 1970. évi február hó 7-én aláírt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmények és pótjegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1975. évi 9. sz. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 21/1975. (VII. 4.) MT rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A vasúti árufuvarozási nemzetközi egyezmény (CIM) IV. melléklete, a 12/1975. (X. 11.) KPM rendelettel közzétett magánkocsik fuvarozásáról szóló nemzetközi szabályzat (RIP) 12. cikke a következők szerint módosul:

"12. cikk

A fuvarozási határidő túllépéséért fizetendő kártérítés összege

1. § Ha a vasutat az üres vagy rakott magánkocsi fuvarozási határidejének túllépéséért felelősség terheli, a jogosult részére a késedelem minden megkezdett napja után - a berakott áru fuvarozási határidejének túllépéséért fizetendő kártérítéstől függetlenül - átalány kártérítést kell fizetnie. Az átalány kártérítés mértéke

a) korszerű forgózsámolyos és hasonló magánkocsiknál, amelyet a beállítási szerződésben így jelöltek meg, 13.50 Frank,

b) a többi magánkocsiknál, 9,50 Frank.

2. § Üres magánkocsi feladója a fuvarozási határidő különleges biztosítását kívánhatja. Ezért minden megkezdett 100 km után 3,- Frank, de legalább 30,- Frank számítható fel. Ezt a díjat a feladónak kell minden esetben teljes egészében megfizetnie, ha a fuvarköltségek fizetése a CIM 17. cikk 2. § a) pontjának 4. bekezdése szerint történik. A fuvarozási határidő túllépése esetén a vasút az 1. § a) pontban említett magánkocsiknál naponként 27,- Frank, az 1. § b) pontjában említett magánkocsiknál 19,- Frank átalánykártérítést, de legalább 60,- Frankot köteles fizetni.

3. § Ha a fuvarozási határidő túllépését a vasút szándékossága, vagy súlyos gondatlansága okozta, az átalánykártérítés az 1. § a) pontjában említett magánkocsiknál naponta 27,- Frank, az 1. § b) pontjában említett magánkocsiknál naponta 19,- Frank."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1980. évi november hó 1. napjától kell alkalmazni.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter