8/1982. (VIII. 18.) KpM rendelet

a gépjárművek tüzelő- és kenőanyaga mennyiségi és minőségi normájának megállapításáról szóló 17/1975. (XII. 29.) KPM számú rendelet kiegészítéséről

Az Országos Tervhivatal elnökével, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével, az ipari miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A gépjárművek tüzelő- és kenőanyaga mennyiségi és minőségi normájának megállapításáról szóló 17/1975. (XII. 29.) KPM számú rendelet 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A rendelet mellékleteiben meghatározott üzemanyag (tüzelő- és kenőanyag) normákat a Közlekedésügyi Értesítőben közzétett közleménynyel lehet módosítani."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter