2/1983. (II. 16.) KPM rendelet

a közületi gépjárművek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról

1. §

(1) A rendelet hatálya az állami költségvetési szervekre, a gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont] és az egyesületekre (a továbbiakban együtt: közületi szerv) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a fegyveres erőkre és a fegyveres testületekre.

2. §

(1) Az üzemi és szolgáltató gépjárművek 1983. évi üzemanyagfelhasználását az 1982. évi felhasználáshoz viszonyítva közületi szervenként 5%-kal kell csökkenteni. Az üzemanyag megtakarítást az alapvető termelési, ellátási, szolgáltatási feladatok sérelme nélkül, elsősorban szállítás-szervezési és közlekedéstechnikai ésszerűsítések alkalmazásával, a felesleges futásteljesítmény megakadályozásával, a fajlagos üzemanyagfelhasználás csökkentésével kell elérni.

(2) A miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, fővárosi, megyei tanács elnöke az üzemanyag felhasználás csökkentésének a mértékét - egyes feladatok tekintetében - 5%-nál alacsonyabb vagy magasabb mértékben is megállapíthatja, a csökkentés mértékének azonban a felügyelete alá tartozó közületi szerveknél összességében ilyen esetben is legalább 5%-nak kell lennie.

3. §

Nem vonatkozik a 2. §-ban meghatározott kötelezettség a 9/1982. (VIII. 18.) KPM sz. rendelettel előírt 7%-os normacsökkentésre tekintettel - a ZIL gyártmányú tehergépkocsikra, továbbá

a) a mentőszolgálat és az egészségügyi készenlét gépjárműveire, továbbá a közegészségügy különleges rendeltetésű szűrő-fürdető- és fertőtlenítő gépkocsijaira,

b) a mezőgazdasági nagyüzem, a boripari vállalat, az agráripari egyesülés, az erdő és fafeldolgozó gazdaság által üzemben tartott

- a mezőgazdasági tevékenység keretében talajművelési, trágyázási, vetési (palántázási), vetőgépfeltöltési, ültetvénytelepítési, növényápolási, növényvédelmi és betakarítási, valamint takarmánykiosztási munkaműveleteket végző adapterek meghajtására szolgáló teljesítmény leadó tengellyel rendelkező speciális gépkocsikra,

- a nagyüzemi fakitermelési technológiában mozgató műveleteket végző 4 tonnaméter emelőképességet meghaladó farakodó berendezéssel, továbbá rönkrakoncás és aprítékszekrényes felépítménnyel felszerelt speciális gépkocsikra,

- a speciális állatszállító felépítménnyel felszerelt gépkocsikra,

- a mezőgazdasági és erdőgazdasági gépek üzemközbeni hibaelhárítására felszerelt műhely gépkocsikra;

az a) és a b) pontban felsorolt gépjárműveknél is törekedni kell azonban az üzemanyag-felhasználás csökkentésére.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter