5/1983. (V. 18.) KPM rendelet

a sátortáborok létesítésének feltételeiről szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 2/1963. (V. 11.) KPM számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

A belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A sátortáborok létesítésének feltételeiről szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 2/1963. (V. 11.) KPM számú rendelet, valamint az azt módosító 5/1963. (VIII. 16.) KPM számú és a 2/1966. (VII. 6.) KPM számú rendelet a hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés és postaügyi miniszter