Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

9/1984. (VI. 14.) KM-BM együttes rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 4/1978. (VII. 6.) KPM-BM számú együttes rendelet módosításáról

1. §

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - a 15/1983. (VI. 30.) KPM számú rendelettel módosított - 4/1978. (VII. 6.) KPM-BM számú együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési felügyelete a befizetett díjak közlekedésbiztonsági hozzájárulást tartalmazó részét - havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig - az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács részére utalja át."

2. §

A R. mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. Járműalkatrészre, járműtartozékra, vagy járműtulajdonságra vonatkozó minőségi jel használatának engedélyezési díja 10 000 Ft."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedési miniszter

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter