Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1985. évi 8. törvényerejű rendelet

a Varsóban. 1955. évi május hó 14. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról Varsóban, 1985. évi április hó 26. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Magyar Névköztársasáq megerősítő okiratainak letétele a Lengyel Népköztársaság Kormányánál az 1985. évi május hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsi

a Varsóban, 1955. évi május hó 14. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról Varsóban, 1985. évi április hó 26. napján aláírt Jegyzőkönyvet e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"Jegyzőkönyv

a Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról

A Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés tagállamai - a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége - elhatározták e Jegyzőkönyv aláírását és a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtás Szerződés további húsz évre érvényben marad Azon Szerződő Felek között, amelyek ezen idő szak lejárta előtt egy évvel nem nyilvánítják a Lengyel Népköztársaság Kormányának a szerződés felmondására irányuló szándékukat, a szerződés még tíz évig érvényben marad.

2. cikk

Ezt a Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Lengyel Népköztársaság Kormányánál kell letétbe helyezni.

A Jegyzőkönyv az utolsó megerősítő okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba. A Lengyel Népköztársaság Kormánya minden egyes megerősítő okirat letétbe helyezéséről értesíti a szerződés többi tagállamát.

Készült Varsóban, 1985. április 26-án, egyetlen bolgár, cseh, lengyel, magyar, német, orosz és román nyelvű példányban, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles. A Jegyzőkönyv hitelesített másolatait a Lengyel Népköztársaság Kormánya eljuttatja a Jegyzőkönyv valamennyi Szerződő Feléhez.

A Bolgár Népköztársaság nevében:

Todor Zsivkov

a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a Bolgár Népköztársaság Államtanácsának elnöke

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság nevében:

Gustav Husak

a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke

A Lengyel Népköztársaság nevében:

Wojciech Jaruzelski

a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke

A Magyar Népköztársaság nevében:

Kádár János

a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára

A Német Demokratikus Köztársaság nevében:

Erich Honecker

a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke

A Román Szocialista Köztársaság nevében:

Nicolae Ceausescu

a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság elnöke

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségi nevében:

M. Sz. Gorbacsov

a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára."

3. § E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1985. május 31. napjától kell alkalmazni. A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára